Groupe d'intervenants lors du congrès de la diaspora 2018

SMarketoo va participa la Congresul Diasporei Moldoveneşti

Guvernul Republicii Moldova a aprobat pe 8 iunie 2016 hotărârea conform căreia Zilele Diasporei vor fi organizate anual în a treia săptămână a lunii august, iar o dată la doi ani va fi convocat Congresul Diasporei. Evenimentele și manifestațiile dedicate diasporei se vor desfășura pe întreg teritoriul țării, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. Instituția responsabila de executarea hotărârii aprobate este Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat.

Documentul mai prevede instituirea Comitetului organizatoric din care fac parte reprezentanți ai BRD, ai ministerelor Afacerilor Externe și Integrării Europene, Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Tineretului și Sportului, Educației, și Culturii. Comitetul va fi condus de Secretarul General al Guvernului și va acţiona în comun cu alte ministere şi autorităţi administrative centrale şi locale, în vederea bunei desfăşurări a Zilelor Diasporei.

Cheltuielile ce ţin de organizarea Zilelor Diasporei vor fi acoperite din contul alocaţiilor bugetare, aprobate anual de Cancelaria de Stat, precum şi din surse financiare provenite din sponsorizări.

Decizia de a organiza Zilele Diasporei în a treia săptămână a lunii august, anual, a fost luată la solicitarea reprezentanţilor diasporei moldoveneşti, care au menţionat necesitatea stabilirii unei perioade fixe pentru Zilele Diasporei, luând în calcul şi experienţa anilor 2014-2015.

Zilele Diasporei sunt organizate în Republica Moldova cu scopul de a asigurara dialogul la nivel de diasporă-țară, pe de o parte și țară-diasporă pe de altă parte, de a mobiliza și implica asociațiile din diasporă în procesul de promovare a Republicii Moldova prin acțiuni comune, menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a țării.

Congresul Diasporei oferă platforma necesată pentru discuții multilaterale între Guvern și diasporă cu privire la politicile pentru diasporă, impactul migrației asupra proceselor economice, sociale, academice și politice din țară, dar și impactul politicilor elaborate de Guvern asupra diasporei.

În anul curent, Zilele Diasporei vor fi organizate în perioada 19-21 august, în cadrul cărora va avea loc și Congresul Diasporei.

Comments are closed.