CONDIȚII GENERALE SMARKETOO

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE A VOUCHERELOR

In atenția Clienților

Lire

CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIONARE A SERVICIILOR

In atenția clienților

Lire

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

In atenția clienților

Lire

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A VOUCHERELOR

In atenția clienților

Lire

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE A VOUCHERELOR

« Beneficiari » : este persoana sau persoanele din Republica Moldova beneficiare de Vouchere achiziționate de Client prin intermediul Site-lui la momentul efectuări Comenzii. Pentru a beneficia de un Voucher, Beneficiarul trebuie (i) să aibă un Cont al Beneficiarului pe Site și să accepte Condițiile Generale ale Serviciilor aferente și (ii) să aibă un telefon mobil astfel încât SMARKETOO să-i poată trimite un SMS și/sau un MMS. SMARKETOO trebuie, în orice caz, să cunoască identitatea Beneficiarului și numărul său de telefon.

« CGU » : sunt condițiile generale de utilizare SMARKETOO aplicabile oricărui Client și/sau Beneficiar care dorește să-și creeze un Cont pe Site pentru a beneficia de serviciile SMARKETOO, și pe care Clientul și/sau Beneficiarul trebuie să le accepte înainte de crearea Contului său.

« Comandă » : este comanda Voucherului sau a Voucherelor efectuată de către Client prin intermediul Site-lui. Efectuarea comenzii atrage obligația Clientului de a achita SMARKETOO prețul Voucherelor, conform indicațiilor amplasate pe Site.

« Cont » : este contul Clientului așa cum acesta există și este prezentat pe Site, care se accesează cu numele de cont și parola Clientului.

« Vouchere» : sunt cupoanele (vouchere) pe care Clientul le poate cumpăra prin intermediul Site-lui și care sunt eliberate de către SMARKETOO prin intermediul platformei digitale sub forma unui cod transmis electronic Beneficiarului (SMS / cod QR), și care confirmă efectuarea plății de către Client pentru bunurile de consum și/sau serviciile propuse de Parteneri. Voucherele sunt atribuite în exclusivitate persoanei Beneficiarului și pot fi folosit exclusiv de către acesta.

« Parteneri » : sunt partenerii SMARKETOO care pot furniza serviciile solicitate și contractate de către Client pentru Beneficiar și prin intermediul cărora Beneficiarii pot să-și consume Voucherele. Lista Partenerilor este disponibilă pe Site și se poate schimba în orice moment. Clientul și Beneficiarii trebuie să se informeze despre Partenerii existenți la momentul efectuării Comenzii și/sau la momentul folosirii Voucherelor.

« Site » :  este site-ul internet accesibil la adresa www.smarketoo.com

1.1 Prezentele condiții generale de vânzare (în continuare „CGV”) au ca scop de a defini condițiile și modalitățile conform cărora societatea SUPORT-MAESTRU” S.R.L., IDNO: 1019600016150, societate cu răspundere limitată înființată conform legilor Republicii Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali cu numărul (IDNO) 1019600016150, cu adresa juridică situată în mun. Chisinau, str. Alba Iulia 148/3 ap. (of.) 203, reprezentată de către administratorul său conform statutului(în continuare „SMARKETOO”), vinde Voucherele, așa cum sunt definite în prezentele CGV, sunt destinate Clienților săi care au calitatea de consumator sau nu și sunt domiciliați în Republica Moldova sau peste hotare (în continuare „Client”), în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova și legislației în materie de protecție a consumatorului.

SMARKETOO și Clientul sunt denumiți separat «Parte» și împreună «Părți».

1.2 Dacă una sau câteva prevederi ale prezentelor CGV va fi declarată nulă sau va mai înceta să aibă efect, indiferent de modalitate și motiv, ea va fi considerată ca nescrisă, fără ca acest fapt să afecteze valabilitatea altor stipulări, nici nulitatea altor prevederi. In acest caz Părțile vor conveni asupra schimbării clauzei declarate nulă și nevalabilă printr-o clauză a cărui conținut va fi cât mai aproape de cel al clauzei inițial stabilite și ținând cont de intenția inițială a Părților de a restabili echilibrul relației dintre ele. Aceleași principii se vor aplica în cazul stipulărilor incomplete.

Nici o toleranță, lipsă de acțiune sau inerție din partea SMARKETOO nu va putea fi interpretată ca renunțare la drepturile sale în sensul CGS.

1.3 Relațiile contractuale între SMARKETOO şi Client ce țin de achiziționarea și utilizarea Voucherelor sunt reglementate de prezentele CGV şi, dacă este cazul, de condițiile specifice aplicabile, publicate pe Site. Orice comandă făcută de Client pe Site implică acceptarea deplină și fără rezerve a CGV în vigoare la data realizării Comenzii, a prețului Voucherelor indicat pe Site și, după caz, a condițiilor specifice aplicabile Voucherului ales de către Client. Anumite condiții de vânzare a Voucherelor pot fi reglementate suplimentar de condiții speciale, de care Clientul ia cunoștință în momentul solicitării activării acestora. și înlocuiesc toate condițiile anterioare.

1.4 SMARKETOO își rezervă dreptul de a modifica sau adapta oricând CGV, în scopul asigurării corespunderii acestora cu legislația Republicii Moldova. CGV aplicabile vor fi cele în vigoare la data plasării Comenzii de către Client.

1.5 Înainte de a plasa Comanda, Clientul recunoaște și declară că a făcut cunoștință cu CGV, pe care le acceptă și înțelege pe deplin, că are capacitate deplină de exercițiu în sensul reglementărilor țării sale de naționalitate și că procurarea Voucherelor nu afectează drepturile  terților.

Prealabil realizării Comenzii, Clientul confirmă că SMARKETOO i-a transmis totalitatea informațiilor necesare pentru o bună înțelegere a obiectului Voucherelor.

2.1 Prezentele CGV au ca scop de a defini condițiile și modalitățile conform cărora SMARKETOO furnizează Clientului Servicii la comandă prin intermediul Site-lui.

2.2 Contractul este format din următoarele documente :

 • Prezentele CGV;
 • Coșul;
 • Voucherele și condițiile de utilizare a acestora, care pot fi disponibile pe site.

 

3.1 Pentru a comanda Voucherele, Clientul trebuie să acceseze Site-ul cu ajutorul oricărui instrument de conectare la internet pentru a se informa despre cantitatea, categoria și prețul Voucherelor pe care dorește să le comande și să-și creeze, astfel, un coș personal în contul său (în continuare «COȘ»).

Nici o Comanda făcută prin e-mail nu va fi acceptată.

3.2 Clientul va trebui să reconfirme Comanda prin așa-numita tehnică a „click-lui dublu” : după ce va alege Voucherele și le va plasa în Coș, Clientul va verifica și, eventual, corecta conținutul Coșului său (și anume: tipul și cantitatea Voucherelor selectate, sumele spre plată, destinația Voucherelor, Beneficiarii) înainte de a-l valida, va accepta CGV și obligația de a plăti Comanda, confirmând astfel acceptarea Comenzii. Din acest moment, se consideră că Clientul a efectuat Comanda, fapt care atrage după sine obligația acestuia de a achita SMARKETOO prețul integral al Voucherelor.

3.3 După plasarea Comenzii de către Client, SMARKETOO va confirma recepționarea, adresând Clientului un mesaj de confirmare care va recapitula Comanda și numărul său. Acest mesaj va fi mesajul de acceptare a Comenzii.

3.4  Apoi Beneficiarul va primi un MMS și/sau un SMS care îl va anunța că poate să achiziționeze produse și servicii furnizate de Partenerii SMARKETOO prin intermediul Voucherului achitat de către Client.

Este posibil ca un Beneficiar să refuze atribuirea Voucherului. În acest caz, Clientul va putea fi rambursat doar în temeiul dreptului său de revocare în condițiile prevăzute de articolul 10 de mai jos.

In cazul imposibilității de revocare, Clientul va trebui să solicite expedierea din nou a Voucherului altui Beneficiar.

3.5 SMARKETOO își rezervă dreptul de a nu valida Comanda Clientului din motive legale, și anume atunci când :

 • nu este conformă prezentelor CGV ;
 • a fost refuzată plata ;
 • Clientul nu a plătit integral și la termen comenzile precedente;
 • există un litigiu în curs de examinare legat de plata pentru precedentele comenzi;
 • mai multe elemente grave și obiective ar prezenta suspiciuni de fraudă legate de Comandă.

De asemenea, în cazul unei Comenzi de o sumă considerabilă și din motive evidente de securitate, SMARKETOO își rezervă dreptul de a solicita Clientului datele unui act de identitate valabil și/sau actele confirmative ale provenienței banilor Clientului.

3.6 Mesajele și SMS-le sunt expediate la adresa de e-mail  și/sau la numărul de telefon comunicate de Client.

3.7 Voucherele comandate de Client sunt direct transmise Beneficiarului sau Beneficiarilor prin MMS și/sau SMS.

3.8 Arhivarea Comenzilor și facturilor care corespund cumpărării Voucherului (și nu valorii lor) este făcută pe un suport securizat și durabil ca să corespundă unei copii fidele și durabile.

Informațiile referitoare la Comenzile Clientului sunt accesibile prin intermediul Contului timp de 18 luni cel puțin.

După expirarea acestei perioade, Clientul va putea obține o copie în baza unei simple solicitări depuse prin e-mail adresată la următoarea adresă: contact@smarketoo.com sau prin poștă, adresată la sediul juridic al SMARKETOO.

4.1 În conformitatea cu articolele  1015 și 1017 din Codul civil al Republicii Moldova , toate caracteristicile particulare ale Voucherelor sunt prezentate pe Site pentru a permite Clientului să cunoască, înainte de validarea Comenzii, informațiile cele mai importante despre Serviciul pe care dorește să-l achiziționeze. In cazul unei comenzi specifice, Clientul va trebui sa adreseze un mesaj e-mail la următoarea adresă: contact@smarketoo.com .

4.2 Serviciile propuse spre vânzare sunt cele prezentate pe Site în ziua consultării site-lui de către Client. Aceste detalii sunt actualizate automat în timp real.

5.1 Voucherele comandate sunt valabile în limita duratei indicată pe Site, începând cu data efectuării Comenzii.

Voucherele pot fi folosite conform prevederilor prezentului Contract, a informațiilor prezentate pe Site și a prevederilor menționate pe Vouchere, precizându-se că nici o prevedere menționată pe vreun Voucher nu poate fi diferită de prevederile prezentelor CGV și ale Site-lui.

5.2 Voucherul trebuie să fie utilizat la Partenerii lista cărora figurează pe Site și sub rezerva atribuirii Voucherului de către Client. El nu poate fi utilizat la alte persoane fizice sau juridice decât Partenerii.

Voucherul va putea fi cheltuit la orice Partener, sub rezerva atribuirii sale de către Client, adică chiar și la un Partener care a fost adăugat în lista Partenerilor care nu era înscris la momentul efectuării Comenzii.

Totalitatea plăților în bază de Voucher pentru aceeași cumpărătură poate fi limitată la un plafon, în conformitate cu condițiile indicate pe Site.

5.3 Voucherul va putea fi cheltuit parțial sau integral, până la epuizarea valorii Voucherului. La fiecare utilizare la un Partener, Beneficiarul va primi un SMS referitor la soldul rămas din Voucher și va fi emis un nou Voucher ținând cont de noul sold și care va fi trimis Beneficiarului prin SMS și/sau MMS. Clientul va fi informat prin Contul său și va primi un e-mail atunci când creditul total inițial al Voucherului va fi definitiv consumat. Starea soldului poate, de asemenea, fi consultată pe Cont.

5.4 Beneficiarul va putea utiliza Voucherul la Parteneri doar în după prezentarea actului său de identitate valabil (buletin de identitate, pașaport, permis de conducere și/sau permis de ședere).

5.5 Nici un Voucher, chiar și consumat parțial, nu va putea fi schimbat în numerar. SMARKETOO declară că nu este în nici un caz responsabil dacă serviciile nu sunt utilizate în conformitate cu condițiile amplasate pe Site.

5.6 Voucherele nu pot fi folosite pentru procurarea de alcool și/sau tutun, oricare formă ar avea acestea.

5.7 In general, Beneficiarul este unicul responsabil de utilizarea Voucherelor, care va trebui să accepte condițiile de utilizare a serviciilor prestate de SMARKETOO și amplasate pe Site, pentru a  beneficia de Vouchere.

5.8 SMARKETOO nu poate fi considerată responsabilă pentru indisponibilitatea unor produse ale Partenerilor.

6.1 Pentru a putea plasa o Comandă, Clientul trebuie să aibă un Cont. Contul este creat de Client direct pe Site.

Pentru a valida și activa Contul, Clientul trebuie să accepte CGU SMARKETOO, , care pot fi accesate aici.

6.2 Clientul poate accesa Contul său prin autentificare și introducerea parolei pe care chiar el le va înregistra. Această autentificare și parolă aparțin doar Clientului și nu pot fi transmise terților.

Clientul este unicul responsabil de datele pe care le comunică prin intermediul site-lui și Contului său și de confidențialitatea parolei pe care o alege. Orice pierdere, furt sau uitare a parolei vor trebui semnalate la SMARKETOO timp de 24 ore.

Orice conectare la Cont, transmitere de date și Comandă efectuată de la Contul Clientului va fi considerată ca realizată de Client.

Clientul se obligă să actualizeze datele pe care le-a comunicat la SMARKETOO la momentul creării Contului său.

6.3 Beneficiarul asigură SMARKETOO de exactitatea datelor și informațiilor pe care le-a furnizat. SMARKETOO poate să verifice oricând exactitatea acestor informații și își rezervă dreptul de a elimina unilateral, fără preaviz, Contul Beneficiarului în caz de transmitere a unor date incorecte.

7.1 Accesul la Site va putea fi suspendat temporar de către SMARKETOO pentru realizarea unor  lucrări de mentenanță și actualizare. SMARKETOO va face tot posibilul ca aceste suspendări să fie cât mai scurte posibile.

Lucrările de mentenanță și actualizările sunt făcute fără preaviz din partea SMARKETOO, cu excepția unei decizii contrare unilaterale a SMARKETOO, dacă condițiile o vor permite.

7.2 SMARKETOO își rezervă dreptul de a bloca, la propria discreție, accesul la Site și/sau achiziționarea de Vouchere  în situațiile când este împiedicată buna executare a Serviciilor oferite de SMARKETOO, fără a prejudicia Clientul.

7.3 SMARKETOO nu poate fi  responsabil de eventualele probleme de acces la Site pe care le poate avea Clientul.

8.1 Comenzile se plătesc de către Client pe site în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care este menționat altfel pe Site. Cheltuielile de convertire a valutei vor fi acoperite de Client.

Prețul pe care trebuie să-l achite Clientul este cel afișat în Coș, unde se afișează suma totală care trebuie să o transfere Clientul, comisionul perceput de SMARKETOO și suma disponibilă pe Voucher, indicată în valută străină și în lei moldovenești.

Pentru fiecare Comandă va fi emisă o factură care va fi disponibilă în Contul Clientului.

TVA care se aplică la momentul efectuării Comenzii și se referă la comisionul perceput de SMARKETOO va fi facturată în baza condițiilor legale și reglementare aplicabile la momentul Comenzii, ținând cont de regulile fiscale internaționale în cazul în care Clientul este domiciliat peste hotare.

8.2 Achitarea Voucherelor și comisionului SMARKETOO se face doar cu cardul bancar. Cardurile bancare acceptate pentru plata Comenzilor sunt cele menționate pe Site la momentul efectuării plății.

8.3 Achitarea Voucherelor și a comisionului SMARKETOO se va face înaintea emiterii Voucherelor, or nici un Voucher nu poate fi trimis Beneficiarului dacă Clientul nu le-a achitat integral.

8.4 Clientul acceptă expres că comunicarea numărului său de card bancar la SMARKETOO sau partenerului lui de plată  reprezintă autorizarea de debitare din contul său bancar, în limita prețului pentru Voucherele comandate. În caz de neefectuare a plății, SMARKETOO va expedia Clientului o notificare de anulare a Comenzii la adresa de e-mail comunicată de Client la momentul înscrierii pe Site.

Datele înregistrate și păstrate de către SMARKETOO reprezintă dovada Comenzii și a tuturor vânzărilor precedente.

8.5 Sumele transferate de Client pentru achiziționarea unui Voucher sunt convertite în lei moldovenești la momentul realizării Comenzii de către Client.

Întrucât rata de schimb dintre această valută și euro nu este fixă, SMARKETOO va aplica rata de schimb indicată pe Site la momentul Comenzii.

Părțile au convenit că SMARKETOO nu poartă nici o responsabilitate pentru fluctuația prea mare a valorii valutelor, fapt recunoscut și acceptat de Client.

Nici o rambursare pentru Voucherele achiziționate nu va fi efectuată din cauza fluctuației valutelor.

9.1 Plățile on-line de pe Site sunt efectuate printr-o platformă de plată securizată, completată de măsuri de control, specifice fiecărui mijloc de plată, pentru a garanta securitatea cumpărăturilor efectuate de Site și pentru a lupta cu frauda.

Coordonatele cardului de plată comunicate de Client în timpul Comenzii nu tranzitează liber prin rețea.

9.2 Pentru a putea face Comanda, Clientul se obligă să respecte condițiile generale de utilizare ale prestatorului de servicii de plată ales de SMARKETOO și disponibile pe Site.

9.3 Clientul asigură SMARKETOO de orice acțiune care ar putea să-i fie intentată referitor la originea, proveniența și legalitatea fondurilor cu care Comanda a fost plătită. În acest sens, Clientul asigură SMARKETOO de orice revendicare a terților, orice acțiune în judecată care ar putea fi intentată împotriva lui și, în general, contra oricărei acțiuni sau reclamații judiciare și extrajudiciare care ar putea fi depuse împotriva SMARKETOO de către terți din cauza originii și provenienței fondurilor Clientului, fie că această acțiune sau reclamație este de natură contractuală sau delictuală. În acest temei, Clientul se obligă să indemnizeze SMARKETOO pentru orice sumă pe care SMARKETOO ar putea fi impus să o plătească în acest sens, și anume pentru orice acțiune admisă împotriva SMARKETOO, onorarii pentru avocat sau cheltuieli de judecată.

10.1 Conform prevederilor articolelor L1059 și 1060 din Codul civil al Republicii Moldova,  Clientul are la dispoziție un termen de 14 zile calendaristice, începând cu ziua recepționării mesajului privind acceptarea comenzii de către SMARKETOO,, pentru a-și exercita dreptul de revocare, sub rezerva dispozițiilor articolului  10.4 și 10.5 de mai jos.

Exercitarea dreptului de revocare de către Client atrage anularea Voucherelor de către SMARKETOO, care nu vor putea fi folosite de către Beneficiar.

10.2 Pentru a exercita dreptul său de revocare, Clientul trebuie să anunțe SMARKETOO despre decizia sa de revocarea Comenzii printr-o declarație scrisă și clară înainte de expirarea termenului de revocarede 14 zile, menționat în articolul 10.1 de mai sus.

În acest sens, Clientul poate îndeplini formularul standard aplicabil potrivit legislației Republicii Moldova sau formularul de revocare care este accesibil pe Site, dar care nu este obligatoriu, deoarece Clientul poate trimite la SMARKETOO orice mesaj prin care va comunica dorința sa de revocare,  dovadă scrisă care ține de responsabilitatea Clientului.

Clientul mai poate beneficia de dreptul său de revocare prin intermediul Contului său, adresând un mesaj la următoarea adresă: contact@smarketoo.com sau prin poștă la adresa sediului juridic al SMARKETOO.

10.3 SMARKETOO va confirma recepționarea mesajului referitor la decizia de revocarea Clientului.  SMARKETOO va lansa imediat procedura de rambursare a sumelor transferate de Client în termen de cel mult 14 zile de la data la care SMARKETOO a luat cunoștința de decizia de revocare a Clientului.

Rambursarea sumelor plătite de Client se va face prin același mijloc de plată pe care l-a utilizat Clientul, cu excepția cazului în care Clientul şi-a exprimat acordul explicit pentru o altă modalitate de plată. Această rambursare se va face fără cheltuieli pentru Client.

10.4 În cazul furnizării integrale a Serviciilor de către SMARKETOO sau Partenerii săi înainte de expirarea termenului de 14 zile, așa cum prevede articolul 10.1 de mai sus, Clientul nu va putea pune în aplicare dreptul său de revocare, acordul prealabil al Clientului în executarea Serviciilor însemnând renunțarea expresă în aplicarea dreptului său de revocare, fapt aplicabil doar în cazul în care Clientul va accepta acest lucru atunci când face Comanda prin bifarea casetei prevăzută în acest scop.

11.1 SMARKETOO nu poartă nici o răspundere în caz de pierdere, furt sau distrugere a unui Voucher și/sau a suportului care permite stocarea informației despre utilizarea Voucherului, oricare ar fi acesta.

În acest sens, SMARKETOO nu își asumă nici-o răspundere legată de utilizarea frauduloasă sau nu a Voucherului de către o altă persoană decât Beneficiarul.

11.2 Astfel cum s-a indicat mai sus, Voucherul este atribuit Beneficiarului de către Client, iar acesta trebuie să se asigure de corectitudinea coordonatelor Beneficiarului, SMARKETOO nefiind responsabil de atribuirea incorectă a Voucherului din cauza incorectitudinii coordonatelor Beneficiarului. În acest sens, Clientul este unicul responsabil pentru verificarea Comenzii, SMARKETOO punând la dispoziția acestuia etapa de reconfirmare a Comenzii prin așa-numita tehnică a „click-lui dublu”, potrivit articolului 3.2. din prezentele condiții.

Dacă atribuirea incorectă a Voucherului este legată de o eroare a Clientului, SMARKETOO va efectua o nouă emitere a Voucherului la cererea adresată de Client prin Contul său.

Un nou Voucher, cu valoare identică, va fi atribuit unui nou Beneficiar, precizându-se că :

 • orice Voucher cheltuit total sau parțial nu va putea fi anulat ;
 • cererea de rectificare făcută de Client nu va conduce la nici o rambursare a Voucherului;
 • pot fi aplicate taxe pentru reemiterea Voucherului și Clientul va fi prevenit în prealabil de mărimea acestor taxe.

11.3 Utilizarea Voucherului este de responsabilitatea exclusivă a Clientului și Beneficiarului, SMARKETOO nefiind responsabil de utilizarea neconformă sau necorespunzătoare  a unui Serviciu de către Beneficiar sau terți.

11.4 SMARKETOO nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile Partenerilor față de Beneficiari și utilizarea Voucherelor de către Parteneri, care sunt singurii responsabili de modul de utilizare al Voucherelor de către Beneficiari.

Înainte de a plasa Comanda, Clientul declară că a făcut cunoștință cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către SMARKETOO și a Regulamentelor de prelucrare a acestor date care sunt publicate pe Site, este de acord cu prelucrarea Datelor, inclusiv cu transmiterea transfrontalieră a acestora în țările Uniunii Europene (Franța), fapt necesar în vederea executării, prelucrării și monitorizării Comenzii (i.e. punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client), prin bifarea casetei prevăzute în acest scop.

Datele personale prelucrate de către SMARKETOO, scopul, destinatarii și alte aspecte privind prelucrarea și securitatea datelor cu caracter personal ale Clientului sunt reglementate de Politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către SMARKETOO și Regulamentul de prelucrare a datelor, care pot fi accesate pe Site oricând de către Client.

Clientul înțelege și este de acord că refuzul de acordare a dreptului SMARKETOO de a prelucra datele sale cu caracter personal, inclusiv transmiterea transfrontalieră a acestora în țările Uniunii Europene (Franța), precum și manifestarea dreptului său de a se opune, echivalează cu imposibilitatea plasării Comenzii pe Site (și deci, încheierii contractului dintre SMARKETOO și Client) sau cu încetarea efectelor contractului deja încheiat între SMARKETOO și Client, întrucât aplicația informatică care permite plasarea Comenzii este de tip cloud computing, datele fiind (sau pot fi în viitor) stocate în centre de date situate în Franța sau alt teritoriu din Uniunea Europeană sau din afara ei care dispune de legislație echivalentă în materie de protecție a vieții private.

12.1 Principii generale

SMARKETOO poartă răspundere pentru prelucrarea datelor personale ale Clientului (în continuare „Date”) .

In general, Datele pe care Clientul le comunică SMARKETOO sunt destinate personalului împuternicit de către SMARKETOO și care este responsabil de prelucrare.

Datele care se referă la Client, cu excepția parolei sale, vor putea fi transmise Partenerilor  SMARKETOO pentru preluarea Comenzilor, gestionarea Conturilor, gestionarea relației cu Clientul și pentru promovare comercială.

Datele pot face obiectul transmiterii transfrontaliere în țările Uniunii Europene (Franța), în scopul utilizării serviciilor de tip cloud computing.

SMARKETOO se obligă să protejeze viața privată a Clientului asigurând protecția, confidențialitatea, nemodificarea și securitatea Datelor încredințate de către Client.

SMARKETOO se obligă să respecte principiul reducerii la minim a Datelor colectate.

12.2 Prelucrări și temei juridic

Datele Clientului sunt utilizate :

 • pentru a gestiona accesul la Cont : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client ;
 • pentru prelucrarea și monitorizarea Comenzilor : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client ;
 • pentru serviciul comercial SMARKETOO : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client ;
 • pentru gestionarea marketingului și a relației cu Clientul: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client ;
 • pentru recuperarea plăților și lupta contra fraudei: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client și interesul legitim al SMARKETOO, în calitate sa de responsabil de prelucrare;
 • pentru transmiterea transfrontalieră a Datelor: temei juridic este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client și, după caz, consimțământul Clientului;
 • pentru promovare comercială: temei juridic a acestei prelucrări este consimțământul Clientului.

12.3 Dreptul de opoziție, de rectificare și de ștergere a datelor personale ale Clientului

În conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal,  Clientul are următoarele drepturi  :

 • de acces,
 • de intervenție, din motive legitime,
 • de opoziție, din motive legitime,

referitor la totalitatea Datelor care îl privesc .

Clientul poate să exercite totalitatea acestor drepturi adresând o cerere, însoțită de un act de identitate semnat:

 • prin email la următoarea adresă : contact@smarketoo.com
 • prin intermediul Contului său ;
 • prin telefon la numărul de contact indicat pe Site.

12.4 Durata păstrării Datelor

Datele personale colectate de SMARKETOO în cadrul creării contului de Clientul și plasării Comenzii de Servicii sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru a gestiona comenzile și drepturile care îi sunt asociate  (garanții, etc.), promovare comercială, etc.

Unele Date personale ale Clientului sunt păstrate de SMARKETOO și ținând cont de termenii impuși de legislație pentru a-și îndeplini obligațiile sale legale.

Durata indicată acoperă durata de păstrare în baza activă și în arhivele interne a :

 • Datelor de cont : 3 ani de la data ultimului contract cu SMARKETOO;
 • Datelor comenzii și Clientul : Datele sunt păstrate în arhive curente timp de 5 ani de la finalizarea utilizării Comenzii ale Clientului, și în arhivele intermediare timp de 5 ani de la data finalizării păstrării în arhivele curente;

Actului de identitate comunicat în cadrul exercitării drepturilor de acces, intervenție și opoziție: 1 an de la data recepționării cererii de către SMARKETOO.

Site-ul, conținutul său, funcțiile sale și marca « SMARKETOO» sunt protejate de drepturile de proprietatea intelectuală, industrială și/sau comercială ale SMARKETOO.

Utilizarea parțială sau integrală a Site-lui și/sau plasarea unei Comenzi nu atrage nici o cesionare a acestor drepturi în beneficiul Clientului. Clientului i se va oferi, pe toată durata conectării sale, o licență neexclusivă, gratuită, revocabilă și netransferabilă de utilizare a Site-lui în limita la ceea ce este expres prevăzut de prezentele CGV și CGU.

Orice reproducere, chiar și parțială, este condiționată de autorizarea prealabilă și în scris din partea SMARKETOO. Orice legătură hipertext direcționată spre o altă pagină decât pagina principală de acces la Site va solicita o autorizare prealabilă și în scris din partea SMARKETOO.

Clientul se angajează să nu reproducă nici un element de pe Site, altfel decât pentru utilizarea elementelor în scopuri personale. Orice utilizare contrară a integralității sau unei părți a Site-lui sau a oricărui din elementele sale va fi considerată ca și contrafacere, susceptibilă să atragă răspunderea civilă și/sau penală.

Clientul se va abține de la orice acțiune și/sau act care ar putea aduce atingere directă sau indirectă drepturilor sale și de folosire în scopuri comerciale a tehnologiei sau experienței Site-lui pentru a crea un site internet sau o aplicație informatică de orice natură și/sau să propună servicii similare sau care pot concura cu SMARKETOO.

Părțile convin că dovada sarcinilor, schimburilor și notificărilor care au loc între ele în scopul bunei aplicări a Contractului rezultă din sistemul electronic SMARKETOO.

În acest scop, Clientul recunoaște și acceptă că registrele informaționale păstrate pe serverele de prelucrare a fișierelor electronice ale SMARKETOO, sau în sistemul său informațional, în condiții rezonabile de securitate  și integritate, sunt considerate în mod absolut dovezi ale sarcinilor, schimburilor și notificărilor necesare întru buna executare a prezentului Contract.

Drept rezultat, cu excepția unei erori vădite și demonstrate a SMARKETOO, nu va putea fi contestată admisibilitatea, validitatea sau forța probatorie a elementelor în format sau pe suport electronic cum au fost citate mai sus, în temeiul unei dispoziții legale, oricare ar fi aceasta, și care ar specifica că unele documente trebuie să fie scrise sau semnate pentru a servi drept dovadă. Astfel, elementele considerate constituie dovezi și, dacă ele sunt produse de SMARKETOO ca mijloace de probă în cadrul oricărei proceduri contencioase sau altele, vor fi admisibile, valabile și opozabile în aceleași condiții și au aceeași putere probantă ca și orice document care va fi elaborat, primit sau păstrat în formă scrisă.

SMARKETOO este în drept să notifice Clientul despre modificarea condițiilor de vânzare a Voucherelor, cât și despre oricare altă informație necesară prin publicarea acestor informații pe Site și/sau prin expedierea notelor informative prin intermediul poștei electronice furnizate de Client.

Prezentul Contract  și operațiunile care decurg din acestea sunt reglementate și se supun dreptului Republicii Moldova, cu excepția aplicării unei legi de ordin public din țara unde locuiește Clientul  (care se va aplica doar în limitele stricte ale obiectului său).

Contractul este redactat în limba română. In cazul în care va fi tradus în una sau mai multe limbi străine, doar textul română  prevalează în caz de litigiu.

16.1 Orice litigiu ce poate apărea între Client şi SMARKETOO va fi soluționat în mod amiabil. Adresările şi petițiile Clienților adresate SMARKETOO se vor examina în termen de până la 14 zile din momentul recepționării acestora.

Dacă litigiul nu poate fi soluţionat în mod amiabil într-o perioadă de timp rezonabilă, un astfel de litigiu va fi soluţionat în judecată conform legislaţiei în vigoare

16.2 Toate litigiile care pot apărea în cadrul operațiunilor de cumpărare și vânzare desfășurate în temeiul prezentelor condiții, care se referă atât la validitatea, interpretarea, executarea, rezilierea, consecințele și urmările lor și care nu au putut fi soluționate între SMARKETOO și Client, vor fi soluționate de către instanțele competente în condițiile de drept comun.

16.3 Clientul este informat că el poate iniția procedura de mediere în temeiul art. 31 alin. (5) din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și art. 28 din Legea nr. 137/2015, cu privire la mediere.

„SUPORT-MAESTRU” S.R.L.

Str. Alba Iulia 148/3 of. 203, Mun. Chisinau, Republica Moldova

Tel: +37368080894

Email de contact : contact@smarketoo.com

Clientul declară că a luat cunoștință, înainte de plasarea Comenzii și încheierii contractului, într-un mod lizibil și comprehensibil, de prezentele CGV și toate reglementările prevăzute de articolele 1015 și 1020 ale Codului civil din  Republica Moldova, și anume:

Art. 1015. Cerinţe de conţinut al informaţiilor în cazul contractelor la distanţă şi celor negociate în afara spaţiilor comerciale:

(1) Înainte ca un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale ori orice ofertă similară să producă efecte obligatorii pentru consumator, profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului într-un mod clar şi inteligibil următoarele informaţii:

 • a) principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, corespunzător cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu bunurile sau serviciile în cauză;
 • b) denumirea completă sau prescurtată, în limba de stat, şi numărul de identificare de stat (IDNO) ale profesionistului persoană juridică ori, respectiv, numele, prenumele şi numărul de identificare de stat (IDNP) ale profesionistului persoană fizică;
 • c) adresa sediului la care este stabilit profesionistul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia, în cazul în care sînt disponibile, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient, şi, dacă este cazul, adresa sediului şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează intermediarul;
 • d) adresa locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea, în cazul în care aceasta este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit.c), şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează intermediarul, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
 • e) preţul total al bunurilor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care costul nu poate fi calculat din timp în mod rezonabil dată fiind natura bunurilor ori a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale ori de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. Dacă aceste contracte sînt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat din timp, trebuie indicată modalitatea de calcul al preţului;
 • f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci cînd acesta este calculat pe baza unui alt tarif decît tariful de bază;
 • g) modalităţile de plată, livrare, executare, data pînă la care sau termenul în care profesionistul se angajează să livreze bunurile sau să presteze serviciile şi, acolo unde este cazul, procedura de soluţionare a reclamaţiilor derulată de profesionist;
 • h) în cazul în care există un drept de revocare, condiţiile, termenul şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv conform art.1053 şi art.1062 alin.(1), precum şi formularul standard de revocare prevăzut în anexa nr.6 la Legea nr.1125/2002pentru punerea în aplicare a Codului civilal Republicii Moldova;
 • i) acolo unde este cazul, faptul că consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării bunurilor în caz de revocare şi, pentru contractele la distanţă, dacă bunurile, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării bunurilor;
 • j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare după formularea unei cereri conform art.1016 alin.(3) sau art.1017 alin.(10), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile potrivit art.1064 alin.(6);
 • k) în cazul în care dreptul de revocare nu este prevăzut în conformitate cu dispoziţiile art.1065, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de revocare sau, acolo unde este cazul, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de revocare;
 • l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea bunurilor;
 • m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vînzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vînzare (inclusiv adresa sediului la care se prestează şi cine suportă cheltuielile de transport, dacă acestea sînt aplicabile) şi garanţiile comerciale;
 • n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sînt definite de legislaţia privind protecţia consumatorilor, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii de pe acestea, după caz;
 • o) acolo unde este cazul, durata contractului sau, dacă contractul este încheiat pe o durată nedeterminată ori urmează să fie reînnoit de plin drept, condiţiile de rezoluţiune;
 • p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care revin consumatorului conform contractului;
 • q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor (cauţiunile, inclusiv blocarea unor sume pe contul de card al consumatorului) sau altor garanţii financiare care trebuie plătite ori oferite de consumator la cererea profesionistului;
 • r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
 • s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate pertinentă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software despre care profesionistul deţine informaţii sau despre care se poate presupune în mod rezonabil că acesta deţine informaţii;
 • t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la o procedură extrajudiciară de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor, căreia i se supune profesionistul.

(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, contractelor de furnizare a energiei termice şi contractelor de furnizare a conţinuturilor digitale care nu sînt livrate pe un suport material.

(3) În cazul unei licitaţii deschise, informaţiile menţionate la alin.(1) lit.b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele echivalente ale licitantului.

(4) Informaţiile menţionate la alin.(1) lit.h), i) şi j) pot fi furnizate utilizînd instrucţiunile privind exercitarea dreptului de revocare a contractului prevăzute în anexa nr.7 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova. Se consideră că profesionistul a respectat cerinţele în materie de informare stabilite la alin.(1) lit.h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

(5) Informaţiile menţionate la alin.(1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul negociat în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decît în cazul în care părţile contractante convin altfel în mod expres.

(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la taxele suplimentare sau alte costuri, conform alin.(1) lit.e), sau cu privire la costurile aferente returnării bunurilor, conform alin.(1) lit.i), consumatorul nu suportă respectivele taxe sau costuri.

(7) Informaţiile se prezintă în limba de stat, fără a exclude dreptul profesionistului de a le prezenta, suplimentar, şi în alte limbi de comunicare. La solicitarea consumatorului, profesionistul poate prezenta informaţiile într-o altă limbă decît limba de stat.

(8) Dacă o dispoziţie privind conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile, prevăzută de legislaţia privind comerţul electronic, contravine unei dispoziţii din prezenta secţiune, se aplică dispoziţiile prezentei secţiuni.

(9) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite de prezentul articol şi de art.1016 şi 1017 revine profesionistului.

Articolul 1020. Obligaţia de informare în cazul încheierii contractului prin intermediul mijloacelor electronice

(1) Dacă un contract urmează a fi încheiat prin intermediul mijloacelor electronice, profesionistul are obligaţia, înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta, să furnizeze o informaţie cu privire la următoarele:

 • a) paşii tehnici care trebuie urmaţi pentru a încheia contractul;
 • b) dacă profesionistul va genera un document care reprezintă contractul şi dacă documentul va fi accesibil;
 • c) mijloacele tehnice pentru identificarea şi corectarea erorilor comise la introducerea datelor înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta;
 • d) limbile în care poate fi încheiat contractul;
 • e) toate clauzele contractuale.

(2) Profesionistul trebuie să garanteze punerea la dispoziţie a clauzelor contractuale menţionate la alin.(1) lit.e) în formă textuală.

(3) Dacă profesionistul nu a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin.(1) din prezentul articol şi, în asemenea circumstanţe, s-a încheiat un contract, consumatorul are dreptul de revocare a contractului, notificînd profesionistul în interiorul termenului specificat la art.1054.

(4) Profesionistul poartă răspundere faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(1).

(5) Clauzele care nu au fost negociate individual pot fi incluse prin una din următoarele metode:

 • a) clauzele sînt prezentate celeilalte părţi în formă textuală înainte ca acesteia să i se permită să încheie contractul, iar ea îşi dă consimţămîntul expres pentru aplicabilitatea clauzelor şi, în final, încheie contractul;
 • b) cealaltă parte este informată despre existenţa clauzelor şi i se acordă posibilitatea clar identificabilă să acceseze clauzele înainte de a i se permite încheierea contractului şi, în final, să încheie contractul.

Faptul de a face o Comandă pe Site implică aderarea și acceptarea deplină de către persoana fizică (sau juridică) a prezentelor condiții și obligațiunea de a plăti Comanda , ceea ce este expres recunoscut de Client, care renunță să invoce orice document contradictoriu, care ar fi inopozabil pentru SMARKETOO.

Articolele 1059, 1060 și 1065 din Codul civil al Republicii Moldova:

Articolul 1059. Dreptul de revocare a contractului la distanţă sau a contractului negociat în afara spaţiilor comerciale

(1) În condiţiile prezentei secţiuni şi, în completare, ale secţiunii 1, consumatorul are dreptul de a revoca contractul la distanţă sau contractul negociat în afara spaţiilor comerciale, cu excepţia contractelor excluse din domeniul de aplicare stabilit la art.1018. Cu toate acestea, contractele referitoare la servicii financiare pot constitui contracte legate în sensul art.1058.

(2) Definiţiile prevăzute la art.1013 se aplică şi termenilor utilizaţi în prezenta secţiune.

Articolul 1060. Termenul de revocare

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art.1061, termenul de revocare este de 14 zile şi începe să curgă:

 • a) în cazul contractelor de prestări servicii, din ziua care urmează datei încheierii contractului;
 • b) în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor sau obţine controlul asupra bunurilor conform art.1159 alin.(1);
 • c) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă bunuri multiple ce vor fi livrate separat, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun;
 • d) în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese;
 • e) în cazul contractelor de livrare periodică a bunurilor pe o perioadă determinată de timp, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a primului bun;
 • f) în cazul contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, al contractelor de furnizare a gazelor naturale şi al contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu prevăd vînzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, al contractelor de furnizare a energiei termice sau de furnizare de conţinuturi digitale care nu sînt livrate pe un suport material, de la data încheierii contractului.

(2) În cazul contractelor de vînzare-cumpărare, consumatorul poate să-şi exercite dreptul de revocare şi înainte de dobîndirea posesiei fizice asupra bunurilor.

(3) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu împiedică părţile contractante să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale pe parcursul termenului de revocare.

(4) În cazul în care consumatorul încheie un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale pentru bunuri multiple, acesta are dreptul să revoce contractul doar integral, pentru toate bunurile ce fac obiectul acestuia, dacă părţile nu convin altfel.

Articolul 1065. Exceptări de la dreptul de revocare

(1) Se exceptează de la dreptul de revocare prevăzut de dispoziţiile prezentei secţiuni în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele negociate în afara spaţiilor comerciale următoarele tipuri de contracte:

 • a) contractele de prestări servicii, după executarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la revocare odată cu executarea completă a contractului de către profesionist;
 • b) contractele de furnizare de bunuri sau servicii al căror cost depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare, pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul termenului de revocare;
 • c) contractele de furnizare de bunuri care nu sînt prefabricate, fiind realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei consumatorului ori personalizate în mod clar;
 • d) contractele de furnizare de bunuri care sînt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • e) contractele de furnizare de bunuri sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 • f) contractele de furnizare de bunuri care sînt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • g) contractele de furnizare de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 • h) contractele în cazul cărora consumatorul i-a solicitat în mod expres profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii, în afara celor solicitate în mod expres de consumator, sau furnizează alte bunuri decît piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de reparaţie sau de întreţinere, dreptul de revocare se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare;
 • i) contractele de furnizare de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • j) contractele de furnizare de ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 • k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii deschise;
 • l) contractele de prestare de servicii de cazare, pentru alte scopuri decît cel rezidenţial, servicii de transport de mărfuri, inclusiv închirierea unităţilor de transport în scop de transport de mărfuri la o anumită zi, servicii de închiriere de autovehicule pentru transportul de pasageri, care includ cel mult 8 locuri în afară de cel al şoferului, servicii de catering sau în legătură cu agrementul, în cazul în care contractul prevede o dată sau un termen de executare specifică;
 • m) contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul expres prealabil al consumatorului şi cu confirmarea acestuia că, în momentul în care îşi dă acordul, el îşi va pierde dreptul de

(2) Excepţia prevăzută la alin.(1) lit.a) nu se aplică în cazul în care profesionistul nu a obţinut consimţămîntul explicit al consumatorului, însă l-a dedus utilizînd opţiuni incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita executarea serviciilor sau clauze din condiţiile contractuale standard, înainte de expirarea termenului de revocare.

CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚIONARE A SERVICIILOR

« Beneficiari » : este persoana sau persoanele din Republica Moldova beneficiare de Serviciile prezentate pe Site, Servicii prestate prin intermediul SMARKETOO și achitate de către Client. Pentru a beneficia de Servicii, Beneficiarul trebuie să aibă un număr de telefon mobil, astfel încât SMARKETOO să-i poată trimite un SMS și/sau un MMS. SMARKETOO trebuie în orice caz să cunoască identitatea Beneficiarului și numărul său de telefon.

« CGU » : sunt Condițiile Generale de Utilizare SMARKETOO aplicabile oricărui Client care dorește să-și creeze un Cont pe site pentru a beneficia de Serviciile SMARKETOO și pe care Clientul trebuie să le accepte până la crearea contului său.

« Comandă » : este comanda de Servicii efectuată de către Client prin intermediul Site-lui . Efectuarea comenzii atrage obligația Clientului de a achita SMARKETOO prețul Serviciilor indicat pe Site.

« Cont » : este contul Clientului așa cum acesta există și este prezentat pe Site, care se accesează cu numele de cont și parola Clientului.

« Parteneri » : sunt partenerii SMARKETOO care pot furniza serviciile solicitate și contractate de către Client pentru Beneficiar. Lista partenerilor disponibilă pe site se poate schimba în orice moment. Clientul și Beneficiarii trebuie să se informeze despre Partenerii existenți la momentul efectuării Comenzii și la momentul abonării la Servicii. SMARKETOO se angajează să nu apeleze la Parteneri care nu au garantat și/sau prezentat dovada deținerii tuturor eventualelor autorizații necesare prestării Serviciilor (autorizație, licență, aprobare, etc.).

« Servicii » : sunt serviciile propuse de SMARKETOO și prestate de către SMARKETOO sau de către Partenerii săi, așa cum acestea sunt menționate și descrise pe Site. Descrierea Serviciilor, va conține, în mod obligatoriu: (i) principalele caracteristici ale serviciilor; (ii) prețul total al serviciilor cu toate taxele incluse (după caz, costurile adiționale suportate de către Client vor fi menționate pe Site); (iii) durata contractului; și (iv) durata minimă de valabilitate a obligațiilor ce revin Clientului.

« Site » : este Site-ul internet care poate fi accesat la adresa www.smarketoo.com

1.1 Condițiile Generale de Achiziționare a Serviciilor (în continuare « CGS ») au ca scop de a defini condițiile și modalitățile conform cărora societatea „SUPORT-MAESTRU” S.R.L., IDNO: 1019600016150, societate cu răspundere limitată înființată conform legilor Republicii Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali cu numărul (IDNO) 1019600016150, cu adresa juridică situată în mun. Chisinau, str. Alba Iulia 148/3 ap. (of.) 203, reprezentată de către administratorul său conform statutului (în continuare « SMARKETOO »), vinde Serviciile, așa cum este stabilit de prezentele condiții, Clienților care au calitatea de consumator sau nu și sunt domiciliați în Republica Moldova sau peste hotare (în continuare « CLIENT ») în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova și legislației Republicii Moldova în materie de protecție a consumatorului.

SMARKETOO și Clientul sunt denumiți separat « Parte » și împreună « Părți ».

1.2 Dacă una sau câteva prevederi ale prezentelor CGS va fi declarată nulă sau va mai înceta să aibă efect, indiferent de modalitate și motiv, ea va fi considerată ca inexistentă, fără ca acest fapt să afecteze valabilitatea altor stipulări și nici nulitatea altor prevederi. In acest caz Părțile vor conveni asupra schimbării clauzei declarate nulă și nevalabilă printr-o clauză a cărui conținut va fi cât mai aproape de cel al clauzei inițial stabilite și ținând cont de intenția inițială a Părților de a restabili echilibrul relației dintre ele. Aceleași principii se vor aplica în cazul stipulărilor incomplete.

Nici o toleranță, lipsă de acțiune sau inerție din partea SMARKETOO nu va putea fi interpretată ca renunțare la drepturile sale în sensul CGS.

1.3 Relațiile contractuale între SMARKETOO şi Client ce ţin de achiziționarea și utilizarea Serviciilor sunt reglementate de prezentele CGS şi, dacă este cazul, de condițiile specifice aplicabile, publicate pe Site. Orice Comandă făcută de Client pe Site implică acceptarea deplină și fără rezerve a CGS în vigoare la data realizării Comenzii, a prețului Serviciilor indicat pe Site și, după caz, a condițiilor specifice aplicabile Serviciului ales de către Client. Anumite Servicii pot fi reglementate suplimentar de condiții speciale, de care Clientul ia cunoștință în momentul solicitării activării acestora..

1.4 SMARKETOO își rezervă dreptul de a modifica sau adapta oricând CGS, în scopul asigurării corespunderii acestora cu legislația Republicii Moldova. CGS aplicabile vor fi cele în vigoare la data plasării Comenzii de către Client.

1.5 Înainte de a plasa Comanda, Clientul recunoaște și declară că a făcut cunoștință cu CGS, pe carele acceptă și înțelege pe deplin, că are capacitate deplină de exercițiu în sensul reglementărilor țării sale de naționalitate și că procurarea Serviciilor nu afectează drepturile  terților.

Prealabil realizării Comenzii, Clientul confirmă că SMARKETOO i-a transmis totalitatea informațiilor necesare pentru o bună înțelegere a caracteristicilor Serviciilor.

2.1 Prezentele CGS au ca scop de a defini condițiile și modalitățile conform cărora SMARKETOO furnizează Clientului Servicii la comandă prin intermediul Site-lui.

2.2 Contractul este format din următoarele documente :

 • Prezentele CGS ;
 • Coșul.

3.1 Pentru a comanda Serviciile, Clientul trebuie să acceseze Site-ul cu ajutorul oricărui instrument de conectare la internet pentru a se informa despre cantitatea, categoria și prețul Serviciilor pe care dorește să le comande și să-și creeze, astfel, un coș personal în contul său (în continuare «COȘ»).

Nici o Comanda făcută prin e-mail nu va fi acceptată.

3.2 Clientul va trebui să reconfirme Comanda prin așa-numita tehnică a „click-lui dublu” : după ce va alege Serviciile și le va plasa în Coș, Clientul va verifica și, eventual, corecta conținutul Coșului său (și anume : tipul și cantitatea Serviciilor selectate, sumele spre plată, destinația Serviciilor, Beneficiarii) înainte de a-l valida, va accepta CGS și obligația de a plăti Comanda, confirmând astfel acceptarea Comenzii. Din acest moment, se consideră că Clientul a efectuat Comanda, fapt care atrage după sine obligația acestuia de a achita SMARKETOO prețul integral al Serviciilor.

3.3 După plasarea Comenzii de către Client, SMARKETOO va confirma recepționarea, adresând Clientului un mesaj de confirmare care va recapitula Comanda și numărul său. Acest mesaj va fi mesajul de acceptare a Comenzii.

3.4 Apoi Beneficiarul va primi un MMS și/sau un SMS care îl va anunța că poate să beneficieze de Servicii furnizate de SMARKETOO sau Partenerii săi.

Este posibil ca un Beneficiar să refuze furnizarea Serviciilor. În acest caz, Clientul va fi rambursat în temeiul dreptului său de revocare în condițiile prevăzute de articolul 10 de mai jos.

In cazul imposibilității de revocare, Clientul va trebui să solicite repetat Serviciul unui alt Beneficiar .

3.5 SMARKETOO își rezervă dreptul de a nu valida Comanda Clientului din motive legale, și anume atunci când :

 • nu este conformă CGS;
 • a fost refuzată plata ;
 • Clientul nu a plătit integral pentru o comandă precedentă ;
 • există un litigiu în curs de examinare legat de plata pentru precedentele comenzi;
 • mai multe elemente grave și obiective ar prezenta suspiciuni de fraudă legate de Comandă.

De asemenea, în cazul unei Comenzi de o sumă considerabilă și din motive evidente de securitate, SMARKETOO își rezervă dreptul de a solicita Clientului datele unui act de identitate valabil și/sau actele confirmative ale provenienței banilor Clientului.

3.6 Mesajele și SMS-le sunt expediate la adresa de e-mail  și/sau la numărul de telefon comunicate de Client.

3.7 Informațiile despre Serviciile comandate de Client sunt direct transmise Beneficiarului sau Beneficiarilor prin MMS, SMS și/sau comunicate la telefon Beneficiarului de către reprezentanții SMARKETOO.

3.8 Arhivarea comenzilor și facturilor care se referă la Servicii este făcută pe un suport securizat și durabil și reprezintă o copie fidelă și durabilă.

Informațiile referitoare la Comenzile Clientului sunt accesibile prin intermediul Contului timp de 18 luni cel puțin.

După expirarea acestei perioade, Clientul va putea obține o copie în baza unei simple solicitări depuse prin e-mail adresată la următoarea adresă: contact@smarketoo.com sau prin poștă, adresată la sediul juridic al SMARKETOO.

4.1 În conformitatea cu articolele 1015 și 1017 din Codul civil al Republicii Moldova, toate caracteristicile particulare ale Serviciilor sunt prezentate pe Site pentru a permite Clientului să cunoască, înainte de validarea Comenzii, informațiile cele mai importante despre Serviciul pe care dorește să-l achiziționeze. In cazul unei comenzi specifice, Clientul va trebui sa adreseze un mesaj e-mail la următoarea adresă: contact@smarketoo.com .

4.2 Serviciile propuse spre vânzare sunt cele prezentate pe Site în ziua consultării site-lui de către Client. Aceste detalii sunt actualizate automat în timp real.

5.1 Părțile convin de comun acord că obligația Clientului se referă doar la Serviciile care sunt în beneficiul unui sau mai multor Beneficiari. Astfel, fiecare Beneficiar va trebui să semneze un contract specific pentru Serviciul furnizat prin intermediul SMARKETOO și/sau parteneri (în continuare «Contract de servicii»).

Caracteristicile principale ale Contractului de servicii sunt descrise pe Site, și anume ceea ce se referă la condițiile tehnice ale Serviciului furnizat, fapt recunoscut și acceptat de Client.

SMARKETOO se angajează ca elementele indicate pe Site pentru fiecare Serviciu să fie conforme cu cele indicate în fiecare Contract de servicii respectiv .

5.2 Serviciile comandate trebuie să fie subscrise de către Beneficiar într-un termen de 10 zile calendaristice, începând cu data recepționării informației despre Comandă la telefon potrivit articolului 3.7. descris supra și/sau online pe platforma SMARKETOO.  În orice caz, Beneficiarul va trebui să se asigure că au fost întreprinse toate demersurile necesare referitor la încheierea Contractului de servicii într-un termen de 10 zile calendaristice, începând cu data recepționării informației despre Comandă prin telefon și/sau online pe platforma SMARKETOO .

Termenul de executare a Serviciilor va fi stabilit de către SMARKETOO și Beneficiar, potrivit clauzelor Contractului de servicii.

Serviciile vor fi furnizate prin SMARKETOO si/sau Partenerii săi în conformitate cu condițiile Contractului de servicii semnat între Beneficiar și SMARKETOO, conform prevederilor articolului  5.1 de mai sus.

5.3 Beneficiarul va putea semna Contractul de servicii și beneficia de Servicii doar în baza prezentării actului de identitate valabil. Serviciile comandate de către Client pot fi folosite de Beneficiar doar prin intermediul SMARKETOO și Partenerii săi.

5.4 Serviciile se atribuie doar nominal, deci pot fi prestate doar în privința Beneficiarului indicat de către Client în Comandă. Nici un fel de Servicii nu pot face obiectul schimbului pe contravaloarea acestora în bani. SMARKETOO declară că nu poartă în nici un caz răspundere dacă Serviciile nu sunt utilizate și acceptate în conformitate cu Contractul de servicii.

5.5 In general, utilizarea Serviciilor ține de responsabilitatea Beneficiarului, care va trebui să accepte Contractul de servicii pentru a beneficia de Serviciile comandate de Client prin Comanda făcută.

6.1 Pentru a putea plasa o Comandă, Clientul trebuie să aibă un Cont. Contul este creat de Client direct pe Site.

Pentru a valida și activa Contul, Clientul trebuie să accepte CGU SMARKETOO, care pot fi accesate aici.

6.2 Clientul poate accesa Contul său prin autentificare și introducerea parolei pe care chiar el le va înregistra. Această autentificare și parolă aparțin doar Clientului și nu pot fi transmise terților.

Clientul este unicul responsabil de datele pe care le comunică prin intermediul site-lui și Contului său și de confidențialitatea parolei pe care o alege. Orice pierdere, furt sau uitare a parolei vor trebui semnalate la SMARKETOO timp de 24 ore.

Orice conectare la Cont, transmitere de date și Comandă efectuată de la Contul Clientului va fi considerată ca realizată de Client.

Clientul se obligă să actualizeze datele pe care le-a comunicat la SMARKETOO la momentul creării Contului său.

6.3 Beneficiarul asigură SMARKETOO de exactitatea datelor și informațiilor pe care le-a furnizat. SMARKETOO poate să verifice oricând exactitatea acestor informații și își rezervă dreptul de a elimina unilateral, fără preaviz, Contul Beneficiarului în caz de transmitere a unor date incorecte.

7.1 Accesul la Site va putea fi suspendat temporar de către SMARKETOO pentru realizarea unor lucrări de mentenanță și actualizare. SMARKETOO va face tot posibilul ca aceste suspendări să fie cât mai scurte posibil.

Lucrările de mentenanță și actualizările sunt făcute fără preaviz din partea SMARKETOO, cu excepția unei decizii contrare unilaterale a SMARKETOO, dacă condițiile o vor permite.

7.2 SMARKETOO își rezervă dreptul de a bloca, la propria discreție, accesul la Site și/sau achiziționarea de Servicii în situațiile când este împiedicată buna executare a Serviciilor oferite de SMARKETOO, fără a prejudicia Clientul.

7.3 SMARKETOO nu este responsabil de eventualele probleme de acces la Site pe care le poate avea Clientul.

8.1 Comenzile se plătesc de către Client pe site în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care este menționat altfel pe Site. Cheltuielile de convertire a valutei vor fi acoperite de Client.

Prețul pe care trebuie să-l achite Clientul este cel afișat în Coș, unde se afișează suma totală care trebuie să o transfere Clientul și comisionul perceput de  SMARKETOO. Aceste elemente sunt afișate în valută străină și în lei moldovenești.

Pentru fiecare Comandă va fi emisă o factură care va fi disponibilă în Contul Clientului.

TVA care se aplică la momentul efectuării Comenzii și se referă la comisionul perceput de SMARKETOO va fi facturată în baza condițiilor legale și reglementare aplicabile la momentul Comenzii, ținând cont de regulile fiscale internaționale în cazul în care Clientul este domiciliat peste hotare.

8.2 Achitarea Serviciilor și comisionului SMARKETOO se face doar cu cardul bancar. Cardurile bancare acceptate pentru plata Comenzilor sunt cele menționate pe Site la momentul efectuării plății.

8.3 Achitarea Serviciilor și a comisionului SMARKETOO se va face înainte de expedierea confirmării către Beneficiar și nici o confirmare nu va putea fi trimisă Beneficiarului înainte ca Clientul să plătească integral prețul Serviciilor solicitate.

Dacă SMARKETOO nu a confirmat Comanda, Beneficiarul nu poate utiliza Serviciile incluse în Comandă.

8.4 Clientul acceptă expres că comunicarea numărului său de card bancar la SMARKETOO sau partenerului lui de plată  reprezintă autorizarea de debitare din contul său bancar, în limita prețului pentru Serviciile comandate. În caz de neefectuare a plății, SMARKETOO va expedia Clientului o notificare de anulare a Comenzii la adresa de e-mail comunicată de Client la momentul înscrierii pe Site.

Datele înregistrate și păstrate de către SMARKETOO reprezintă dovada Comenzii și a tuturor vânzărilor precedente.

8.5 Sumele transferate de Client pentru achiziționarea unui Serviciu sunt convertite în valuta oficială a țării Beneficiarului la momentul realizării Comenzii de către Client.

Întrucât rata de schimb dintre această valută și euro nu este fixă, SMARKETOO va aplica rata de schimb indicată pe Site la momentul Comenzii.

Părțile au convenit că SMARKETOO nu poartă nici o responsabilitate pentru fluctuația prea mare a valorii valutelor, fapt recunoscut și acceptat de Client.

Nici o rambursare pentru Servicii nu va fi efectuată din cauza fluctuației valutelor.

9.1 Plățile on-line de pe Site sunt efectuate printr-o platformă de plată securizată, completată de măsuri de control, specifice fiecărui mijloc de plată, pentru a garanta securitatea cumpărăturilor efectuate de Site și pentru a lupta cu frauda.

Coordonatele cardului de plată comunicate de Client în timpul Comenzii nu tranzitează liber prin rețea.

9.2 Pentru a putea face Comanda, Clientul se obligă să respecte condițiile generale de utilizare ale prestatorului de servicii de plată ales de SMARKETOO și disponibile pe Site.

9.3 Clientul asigură SMARKETOO de orice acțiune care ar putea să-i fie intentată referitor la originea, proveniența și legalitatea fondurilor cu care Comanda a fost plătită. În acest sens, Clientul asigură SMARKETOO de orice revendicare a terților, orice acțiune în judecată care ar putea fi intentată împotriva lui și, în general, contra oricărei acțiuni sau reclamații judiciare și extrajudiciare care ar putea fi depuse împotriva SMARKETOO de către terți din cauza originii și provenienței fondurilor Clientului, fie că această acțiune sau reclamație este de natură contractuală sau delilctuală. În acest temei, Clientul se obligă să repare prejudiciul suportat de către SMARKETOO pentru orice sumă pe care SMARKETOO ar putea fi impus să o plătească în acest sens, și anume pentru orice acțiune admisă împotriva SMARKETOO, onorarii pentru avocat sau cheltuieli de judecată.

10.1 Conform prevederilor articolelor 1059 și 1060 din Codul civil al Republicii Moldova, Clientul are la dispoziție un termen de 14 zile calendaristice, începând cu ziua recepționării mesajului privind acceptarea comenzii de către SMARKETOO, pentru a-și exercita dreptul de revocare, sub rezerva dispozițiilor articolului 10.4 de mai jos.

Exercitarea dreptului de revocare de către Client atrage anularea Serviciilor de către SMARKETOO, care nu vor putea fi folosite de către Beneficiar.

10.2 Pentru a exercita dreptul său de revocare, Clientul trebuie să anunțe SMARKETOO despre decizia sa de revocare a Comenzii printr-o declarație scrisă și clară înainte de expirarea termenului de revocare de 14 zile menționat în articolul 10.1 de mai sus.

În acest sens, Clientul poate îndeplini formularul standard aplicabil potrivit legislației Republicii Moldova sau formularul de revocare care aste accesibil pe Site, dar care nu este obligatoriu, deoarece Clientul poate trimite la SMARKETOO orice mesaj prin care va comunica dorința sa de revocare,  dovadă scrisă care ține de responsabilitatea Clientului.

Clientul mai poate beneficia de dreptul său de revocare prin intermediul Contului său, adresând un mesaj la următoarea adresă: contact@smarketoo.com sau prin poștă la adresa sediului juridic al SMARKETOO.

10.3 SMARKETOO va confirma recepționarea mesajului referitor decizia de revocare a Clientului.  SMARKETOO va lansa imediat procedura de rambursare a sumelor transferate de Client în termen de cel mult 14 zile de la data la care SMARKETOO a luat cunoștința de decizia de revocare a Clientului.

Rambursarea sumelor plătite de Client se va face prin același mijloc de plată pe care l-a utilizat Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul şi-a exprimat acordul explicit pentru o altă modalitate de plată. Această rambursare se va face fără cheltuieli pentru Client.

10.4 În cazul furnizării integrale a Serviciilor de către SMARKETOO sau Partenerii săi înainte de expirarea termenului de 14 zile, așa cum prevede articolul 10.1 de mai sus, Clientul nu va putea pune în aplicare dreptul său de revocare, acordul prealabil al Clientului în executarea Serviciilor însemnând renunțarea expresă în aplicarea dreptului său de revocare, fapt aplicabil doar în cazul în care Clientul va accepta acest lucru atunci când face Comanda prin bifarea casetei prevăzută în acest scop.

11.1 SMARKETOO nu poartă nici o răspundere în caz de pierdere, furt sau distrugere a suportului care permite stocarea sau înscrierea la Servicii, oricare ar fi acesta.

În acest sens, SMARKETOO nu își asumă nici-o răspundere legată de utilizarea frauduloasă sau nu a Serviciului de către o altă persoană decât Beneficiarul.

11.2 Astfel cum s-a indicat mai sus, Serviciul este atribuit Beneficiarului de către Client, iar acesta trebuie să se asigure de corectitudinea coordonatelor Beneficiarului, SMARKETOO nefiind responsabil de atribuirea incorectă a Serviciului din cauza incorectitudinii coordonatelor Beneficiarului. În acest sens, Clientul este unicul responsabil pentru verificarea Comenzii, SMARKETOO punând la dispoziția acestuia etapa de reconfirmare a Comenzii prin așa-numita tehnică a „click-lui dublu”, potrivit articolului 3.2. din prezentele CGS.

Dacă atribuirea incorectă este legată de o eroare a Clientului, SMARKETOO va efectua o nouă emitere a Serviciului la cererea adresată de Client prin Contul său.

Serviciul va fi atribuit unui nou Beneficiar, precizându-se că:

 • orice Serviciu furnizat total sau parțial nu va putea fi anulat ;
 • cererea de rectificare făcută de Client nu va conduce la nici o rambursare a Serviciului;
 • pot fi aplicate taxe pentru SMARKETOO, și Clientul va fi prevenit în prealabil de mărimea acestor taxe.

11.3 Utilizarea Serviciului este de responsabilitatea exclusivă a Clientului și Beneficiarului, SMARKETOO nefiind responsabil de utilizarea neconformă sau necorespunzătoare  a unui Serviciu de către Beneficiar sau terți sau în caz de atribuire inutilă a Serviciului.

Înainte de a plasa Comanda, Clientul declară că a făcut cunoștință cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către SMARKETOO și a Regulamentelor de prelucrare a acestor date care sunt publicate pe Site, este de acord cu prelucrarea Datelor, inclusiv cu transmiterea transfrontalieră a acestora în țările Uniunii Europene (Franța), fapt necesar în vederea executării, prelucrării și monitorizării Comenzii (i.e. punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client), prin bifarea casetei prevăzute în acest scop.

Datele personale prelucrate de către SMARKETOO, scopul, destinatarii și alte aspecte privind prelucrarea și securitatea datelor cu caracter personal ale Clientului sunt reglementate de Politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către SMARKETOO și Regulamentul de prelucrare a datelor, care pot fi accesate pe Site oricând de către Client.

Clientul înțelege și este de acord că refuzul de acordare a dreptului SMARKETOO de a prelucra datele sale cu caracter personal, inclusiv transmiterea transfrontalieră a acestora în țările Uniunii Europene (Franța), precum și manifestarea dreptului său de a se opune, echivalează cu imposibilitatea plasării Comenzii pe Site (și deci, încheierii contractului dintre SMARKETOO și Client) sau cu încetarea efectelor contractului deja încheiat între SMARKETOO și Client, întrucât aplicația informatică care permite plasarea Comenzii este de tip cloud computing, datele fiind (sau pot fi în viitor) stocate în centre de date situate în Franța sau alt teritoriu din Uniunea Europeană sau din afara ei care dispune de legislație echivalentă în materie de protecție a vieții private.

12.1 Principii generale

SMARKETOO poartă răspundere pentru prelucrarea datelor personale ale Clientului (în continuare „Date”), în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

In general, Datele pe care Clientul le comunică SMARKETOO sunt destinate personalului împuternicit de către SMARKETOO și care este responsabil de prelucrare.

Datele care se referă la Client, cu excepția parolei sale, vor putea fi transmise Partenerilor SMARKETOO pentru preluarea Comenzilor, gestionarea Conturilor, gestionarea a relației cu Clientul și pentru promovare comercială.

Datele pot face obiectul transmiterii transfrontaliere în țările Uniunii Europene (Franța), în scopul utilizării serviciilor de tip cloud computing.

SMARKETOO se obligă să protejeze viața privată a Clientului asigurând protecția, confidențialitatea, nemodificarea și securitatea Datelor încredințate de către Client.

SMARKETOO se obligă să respecte principiul reducerii la minim a Datelor colectate.

12.2 Prelucrări și temei juridic

Datele Clientului sunt utilizate :

 • pentru a gestiona accesul la Cont : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client ;
 • pentru prelucrarea și monitorizarea Comenzilor : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client ;
 • pentru serviciul comercial SMARKETOO : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client ;
 • pentru gestionarea marketingului și a relației cu Clientul: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client ;
 • pentru recuperarea plăților și lupta contra fraudei: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client și interesul legitim al SMARKETOO, în calitatea sa de responsabil de prelucrare;
 • pentru transmiterea transfrontalieră a Datelor: temei juridic este consimțământul Clientului;
 • pentru promovare comercială: temei juridic a acestei tratări este consimțământul Clientului.

12.3 Dreptul de opoziție, de rectificare și de ștergere a datelor personale ale Clientului

În conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Clientul are următoarele drepturi  :

 • de acces,
 • de intervenție, din motive legitime,
 • de opoziție, din motive legitime,

referitor la totalitatea Datelor care îl privesc .

Clientul poate să exercite totalitatea acestor drepturi adresând o cerere, însoțită de un act de identitate semnat:

 • prin email la următoarea adresă : contact@smarketoo.com
 • prin intermediul Contului său ;
 • prin telefon la numărul de contact indicat pe Site.

12.4 Durata păstrării Datelor

Datele personale colectate de SMARKETOO în cadrul creării contului de Clientul și plasării Comenzii de Servicii sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru a gestiona comenzile și drepturile care îi sunt asociate (garanții, etc.), promovare comercială, etc.

Unele Date personale ale Clientului sunt păstrate de SMARKETOO și ținând cont de termenii impuși de legislație pentru a-și îndeplini obligațiile sale legale.

Durata indicată acoperă durata de păstrare în baza activă și în arhivele interne a :

 • Datelor de cont : 3 ani de la data ultimului contract cu SMARKETOO;
 • Datelor comenzii și Clientul : Datele sunt păstrate în arhive curente timp de 5 ani de la finalizarea utilizării Comenzii ale Clientului, și în arhivele intermediare timp de 5 ani de la data finalizării păstrării în arhivele curente;
 • Actului de identitate comunicat în cadrul exercitării drepturilor de acces, intervenție și opoziție: 1 an de la data recepționării cererii de către SMARKETOO.

Site-ul, conținutul său, funcțiile sale și marca «SMARKETOO» sunt protejate de drepturile de proprietatea intelectuală, industrială și/sau comercială ale SMARKETOO.

Utilizarea parțială sau integrală a Site-lui și/sau plasarea unei Comenzi nu atrage nici o cesionare a acestor drepturi în beneficiul Clientului. Clientului i se va oferi, pe toată durata conectării sale, o licență neexclusivă, gratuită, revocabilă și netransferabilă de utilizare a Site-lui în limita la ceea ce este expres prevăzut de prezentele CGS și CGU.

Orice reproducere, chiar și parțială, este condiționată de autorizarea prealabilă și în scris din partea SMARKETOO. Orice legătură hipertext direcționată spre o altă pagină decât pagina principală de acces la Site va solicita o autorizare prealabilă și în scris din partea SMARKETOO.

Clientul se angajează să nu reproducă nici un element de pe Site, altfel decât pentru utilizarea elementelor în scopuri personale. Orice utilizare contrară a integralității sau unei părți a Site-lui sau a oricărui din elementele sale va fi considerată ca și contrafacere, susceptibilă  să atragă răspunderea civilă și/sau penală.

Clientul se va abține de la orice acțiune și/sau act care ar putea aduce atingere directă sau indirectă drepturilor sale și de folosire în scopuri comerciale a tehnologiei sau experienței Site-lui pentru a crea un site internet sau o aplicație informatică de orice natură și/sau să propună servicii similare sau care pot concura cu SMARKETOO.

Părțile convin că dovada sarcinilor, schimburilor și notificărilor care au loc între ele în scopul bunei aplicări a Contractului rezultă din sistemul electronic SMARKETOO.

În acest scop, Clientul recunoaște și acceptă că registrele informaționale păstrate pe serverele de prelucrare a fișierelor electronice ale SMARKETOO, sau în sistemul său informațional, în condiții rezonabile de securitate  și integritate, sunt considerate în mod absolut dovezi ale sarcinilor, schimburilor și notificărilor necesare întru buna executare a prezentului Contract.

Drept rezultat, cu excepția unei erori vădite și demonstrate a SMARKETOO, nu va putea fi contestată admisibilitatea, validitatea sau forța probatorie a elementelor în format sau pe suport electronic cum au fost citate mai sus, în temeiul unei dispoziții legale, oricare ar fi aceasta, și care ar specifica că unele documente trebuie să fie scrise sau semnate pentru a servi drept dovadă. Astfel, elementele considerate constituie dovezi și, dacă ele sunt produse de SMARKETOO ca mijloace de probă în cadrul oricărei proceduri contencioase sau altele, vor fi admisibile, valabile și opozabile în aceleași condiții și au aceeași putere probantă ca și orice document care va fi elaborat, primit sau păstrat în formă scrisă.

SMARKETOO este în drept să notifice Clientul despre modificarea condițiilor de prestare a Serviciilor, cât și despre oricare altă informație necesară prin publicarea acestor informații pe Site și/sau prin expedierea notelor informative prin intermediul poștei electronice furnizate de Client.

Prezentele Contractul și operațiunile care decurg din acestea sunt reglementate și se supun dreptului Republicii Moldova, cu excepția aplicării unei legi de ordin public din țara unde locuiește Clientul (care se va aplica doar în limitele stricte ale obiectului său).

Contractul este redactat în limba română. In cazul în care va fi tradus în una sau mai multe limbi străine, doar textul în limba română  prevalează în caz de litigiu.

16.1 Orice litigiu ce poate apărea între Client şi SMARKETOO va fi soluționat în mod amiabil. Adresările şi petițiile Clienților adresate SMARKETOO se vor examina în termen de până la 14 zile din momentul recepționării acestora.

Dacă litigiul nu poate fi soluţionat în mod amiabil într-o perioadă de timp rezonabilă, un astfel de litigiu va fi soluţionat în judecată conform legislaţiei în vigoare

16.2 Toate litigiile care pot apărea în cadrul operațiunilor de cumpărare și vânzare desfășurate în temeiul prezentelor condiții, care se referă atât la validitatea, interpretarea, executarea, rezilierea, consecințele și urmările lor și care nu au putut fi soluționate între SMARKETOO și Client, vor fi soluționate de către  instanțele competente în condițiile de drept comun.

16.3 Clientul este informat că el poate iniția procedura de mediere în temeiul art. 31 alin. (5) din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și art. 28 din Legea nr. 137/2015, cu privire la mediere.

„SUPORT-MAESTRU” S.R.L.

Str. Alba Iulia 148/3 of. 203, Mun. Chisinau, Republica Moldova

Tel: +37368080894

Email de contact : contact@smarketoo.com

Clientul declară că a luat cunoștință, înainte de plasarea Comenzii și încheierii contractului, într-un mod lizibil și comprehensibil, de prezentele CGS și reglementările prevăzute de articolele 1015 și 1020 ale Codului civil din Republica Moldova, și anume:

Art. 1015. Cerinţe de conţinut al informaţiilor în cazul contractelor la distanţă şi celor negociate în afara spaţiilor comerciale:

(1) Înainte ca un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale ori orice ofertă similară să producă efecte obligatorii pentru consumator, profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului într-un mod clar şi inteligibil următoarele informaţii:

 • a) principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, corespunzător cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu bunurile sau serviciile în cauză;
 • b) denumirea completă sau prescurtată, în limba de stat, şi numărul de identificare de stat (IDNO) ale profesionistului persoană juridică ori, respectiv, numele, prenumele şi numărul de identificare de stat (IDNP) ale profesionistului persoană fizică;
 • c) adresa sediului la care este stabilit profesionistul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia, în cazul în care sînt disponibile, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient, şi, dacă este cazul, adresa sediului şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează intermediarul;
 • d) adresa locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea, în cazul în care aceasta este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit.c), şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează intermediarul, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
 • e) preţul total al bunurilor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care costul nu poate fi calculat din timp în mod rezonabil dată fiind natura bunurilor ori a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale ori de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. Dacă aceste contracte sînt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat din timp, trebuie indicată modalitatea de calcul al preţului;
 • f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci cînd acesta este calculat pe baza unui alt tarif decît tariful de bază;
 • g) modalităţile de plată, livrare, executare, data pînă la care sau termenul în care profesionistul se angajează să livreze bunurile sau să presteze serviciile şi, acolo unde este cazul, procedura de soluţionare a reclamaţiilor derulată de profesionist;
 • h) în cazul în care există un drept de revocare, condiţiile, termenul şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv conform art.1053 şi art.1062 alin.(1), precum şi formularul standard de revocare prevăzut în anexa nr.6 la Legea nr.1125/2002pentru punerea în aplicare a Codului civilal Republicii Moldova;
 • i) acolo unde este cazul, faptul că consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării bunurilor în caz de revocare şi, pentru contractele la distanţă, dacă bunurile, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării bunurilor;
 • j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare după formularea unei cereri conform art.1016 alin.(3) sau art.1017 alin.(10), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile potrivit art.1064 alin.(6);
 • k) în cazul în care dreptul de revocare nu este prevăzut în conformitate cu dispoziţiile art.1065, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de revocare sau, acolo unde este cazul, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de revocare;
 • l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea bunurilor;
 • m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vînzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vînzare (inclusiv adresa sediului la care se prestează şi cine suportă cheltuielile de transport, dacă acestea sînt aplicabile) şi garanţiile comerciale;
 • n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sînt definite de legislaţia privind protecţia consumatorilor, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii de pe acestea, după caz;
 • o) acolo unde este cazul, durata contractului sau, dacă contractul este încheiat pe o durată nedeterminată ori urmează să fie reînnoit de plin drept, condiţiile de rezoluţiune;
 • p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care revin consumatorului conform contractului;
 • q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor (cauţiunile, inclusiv blocarea unor sume pe contul de card al consumatorului) sau altor garanţii financiare care trebuie plătite ori oferite de consumator la cererea profesionistului;
 • r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
 • s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate pertinentă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software despre care profesionistul deţine informaţii sau despre care se poate presupune în mod rezonabil că acesta deţine informaţii;
 • t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la o procedură extrajudiciară de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor, căreia i se supune profesionistul.

(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, contractelor de furnizare a energiei termice şi contractelor de furnizare a conţinuturilor digitale care nu sînt livrate pe un suport material.

(3) În cazul unei licitaţii deschise, informaţiile menţionate la alin.(1) lit.b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele echivalente ale licitantului.

(4) Informaţiile menţionate la alin.(1) lit.h), i) şi j) pot fi furnizate utilizînd instrucţiunile privind exercitarea dreptului de revocare a contractului prevăzute în anexa nr.7 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova. Se consideră că profesionistul a respectat cerinţele în materie de informare stabilite la alin.(1) lit.h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

(5) Informaţiile menţionate la alin.(1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul negociat în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decît în cazul în care părţile contractante convin altfel în mod expres.

(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la taxele suplimentare sau alte costuri, conform alin.(1) lit.e), sau cu privire la costurile aferente returnării bunurilor, conform alin.(1) lit.i), consumatorul nu suportă respectivele taxe sau costuri.

(7) Informaţiile se prezintă în limba de stat, fără a exclude dreptul profesionistului de a le prezenta, suplimentar, şi în alte limbi de comunicare. La solicitarea consumatorului, profesionistul poate prezenta informaţiile într-o altă limbă decît limba de stat.

(8) Dacă o dispoziţie privind conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile, prevăzută de legislaţia privind comerţul electronic, contravine unei dispoziţii din prezenta secţiune, se aplică dispoziţiile prezentei secţiuni.

(9) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite de prezentul articol şi de art.1016 şi 1017 revine profesionistului.

Articolul 1020. Obligaţia de informare în cazul încheierii contractului prin intermediul mijloacelor electronice

(1) Dacă un contract urmează a fi încheiat prin intermediul mijloacelor electronice, profesionistul are obligaţia, înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta, să furnizeze o informaţie cu privire la următoarele:

 • a) paşii tehnici care trebuie urmaţi pentru a încheia contractul;
 • b) dacă profesionistul va genera un document care reprezintă contractul şi dacă documentul va fi accesibil;
 • c) mijloacele tehnice pentru identificarea şi corectarea erorilor comise la introducerea datelor înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta;
 • d) limbile în care poate fi încheiat contractul;
 • e) toate clauzele contractuale.

(2) Profesionistul trebuie să garanteze punerea la dispoziţie a clauzelor contractuale menţionate la alin.(1) lit.e) în formă textuală.

(3) Dacă profesionistul nu a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin.(1) din prezentul articol şi, în asemenea circumstanţe, s-a încheiat un contract, consumatorul are dreptul de revocare a contractului, notificînd profesionistul în interiorul termenului specificat la art.1054.

(4) Profesionistul poartă răspundere faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(1).

(5) Clauzele care nu au fost negociate individual pot fi incluse prin una din următoarele metode:

 • a) clauzele sînt prezentate celeilalte părţi în formă textuală înainte ca acesteia să i se permită să încheie contractul, iar ea îşi dă consimţămîntul expres pentru aplicabilitatea clauzelor şi, în final, încheie contractul;
 • b) cealaltă parte este informată despre existenţa clauzelor şi i se acordă posibilitatea clar identificabilă să acceseze clauzele înainte de a i se permite încheierea contractului şi, în final, să încheie contractul.

Faptul de a face o Comandă pe Site implică aderarea și acceptarea deplină de către persoana fizică (sau juridică) a prezentelor CGS și obligațiunea de a plăti Comanda , ceea ce este expres recunoscut de Client, care renunță să invoce orice document contradictoriu, care ar fi inopozabil pentru SMARKETOO.

Articolele 1059, 1060 și 1065 din Codul civil al Republicii Moldova:

Articolul 1059. Dreptul de revocare a contractului la distanţă sau a contractului negociat în afara spaţiilor comerciale

(1) În condiţiile prezentei secţiuni şi, în completare, ale secţiunii 1, consumatorul are dreptul de a revoca contractul la distanţă sau contractul negociat în afara spaţiilor comerciale, cu excepţia contractelor excluse din domeniul de aplicare stabilit la art.1018. Cu toate acestea, contractele referitoare la servicii financiare pot constitui contracte legate în sensul art.1058.

(2) Definiţiile prevăzute la art.1013 se aplică şi termenilor utilizaţi în prezenta secţiune.

Articolul 1060. Termenul de revocare

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art.1061, termenul de revocare este de 14 zile şi începe să curgă:

 • a) în cazul contractelor de prestări servicii, din ziua care urmează datei încheierii contractului;
 • b) în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor sau obţine controlul asupra bunurilor conform art.1159 alin.(1);
 • c) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă bunuri multiple ce vor fi livrate separat, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun;
 • d) în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese;
 • e) în cazul contractelor de livrare periodică a bunurilor pe o perioadă determinată de timp, din ziua în care consumatorul sau un terţ, altul decît transportatorul şi care este indicat de consumator, intră în posesia fizică a primului bun;
 • f) în cazul contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, al contractelor de furnizare a gazelor naturale şi al contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu prevăd vînzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, al contractelor de furnizare a energiei termice sau de furnizare de conţinuturi digitale care nu sînt livrate pe un suport material, de la data încheierii contractului.

(2) În cazul contractelor de vînzare-cumpărare, consumatorul poate să-şi exercite dreptul de revocare şi înainte de dobîndirea posesiei fizice asupra bunurilor.

(3) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu împiedică părţile contractante să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale pe parcursul termenului de revocare.

(4) În cazul în care consumatorul încheie un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale pentru bunuri multiple, acesta are dreptul să revoce contractul doar integral, pentru toate bunurile ce fac obiectul acestuia, dacă părţile nu convin altfel.

Articolul 1065. Exceptări de la dreptul de revocare

(1) Se exceptează de la dreptul de revocare prevăzut de dispoziţiile prezentei secţiuni în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele negociate în afara spaţiilor comerciale următoarele tipuri de contracte:

 • a) contractele de prestări servicii, după executarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la revocare odată cu executarea completă a contractului de către profesionist;
 • b) contractele de furnizare de bunuri sau servicii al căror cost depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare, pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul termenului de revocare;
 • c) contractele de furnizare de bunuri care nu sînt prefabricate, fiind realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei consumatorului ori personalizate în mod clar;
 • d) contractele de furnizare de bunuri care sînt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • e) contractele de furnizare de bunuri sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;
 • f) contractele de furnizare de bunuri care sînt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • g) contractele de furnizare de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;
 • h) contractele în cazul cărora consumatorul i-a solicitat în mod expres profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii, în afara celor solicitate în mod expres de consumator, sau furnizează alte bunuri decît piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de reparaţie sau de întreţinere, dreptul de revocare se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare;
 • i) contractele de furnizare de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • j) contractele de furnizare de ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
 • k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii deschise;
 • l) contractele de prestare de servicii de cazare, pentru alte scopuri decît cel rezidenţial, servicii de transport de mărfuri, inclusiv închirierea unităţilor de transport în scop de transport de mărfuri la o anumită zi, servicii de închiriere de autovehicule pentru transportul de pasageri, care includ cel mult 8 locuri în afară de cel al şoferului, servicii de catering sau în legătură cu agrementul, în cazul în care contractul prevede o dată sau un termen de executare specifică;
 • m) contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul expres prealabil al consumatorului şi cu confirmarea acestuia că, în momentul în care îşi dă acordul, el îşi va pierde dreptul de revocare.

(2) Excepţia prevăzută la alin.(1) lit.a) nu se aplică în cazul în care profesionistul nu a obţinut consimţămîntul explicit al consumatorului, însă l-a dedus utilizînd opţiuni incluse în mod automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita executarea serviciilor sau clauze din condiţiile contractuale standard, înainte de expirarea termenului de revocare.

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

« CGU » : sunt condițiile generale de utilizare SMARKETOO aplicabile oricărei persoane care vrea să creeze un Cont pe Site pentru a beneficia de serviciile SMARKETOO, și pe care această persoană trebuie să le accepte înaintea creării Contului său .

« Comandă » : reprezintă comanda Voucherelor și/sau Serviciilor efectuate de Client prin intermediul Site-lui . Efectuarea comenzii atrage obligația Utilizatorului de a achita SMARKETOO prețul Voucherelor și/sau Serviciilor conform indicațiilor amplasate pe Site.

« Cont » : este contul Utilizatorului așa cum acesta există și este prezentat pe Site, care se accesează cu numele de cont și parola Utilizatorului.

« Vouchere » : sunt cupoanele (vouchere) pe care orice persoană le poate cumpăra prin intermediul Site-lui și care sunt eliberate de către SMARKETOO prin intermediul platformei digitale sub forma unui cod transmis electronic beneficiarului indicat de Utilizator (SMS / cod QR), și care confirmă efectuarea plății de către Utilizator pentru bunurile de consum și/sau serviciile propuse de Parteneri. Voucherele sunt atribuite excluziv persoanei Beneficiarului și pot fi folosite exclusiv de către acesta. Vânzarea Cupoanelor este reglementată de Condițiile generale de Vânzare a Voucherelor SMARKETOO disponibile pe Site. Utilizarea Voucherelor este reglementată de Condițiile generale de utilizare a Voucherelor SMARKETOO disponibile pe Site.

« Servicii » : reprezintă serviciile propuse de SMARKETOO și prestate de către SMARKETOO sau de către Partenerii săi, așa cum acestea sunt menționate și descrise pe Site.

« Site » : este site-ul internet care poate fi accesat la adresa www.smarketoo.com

« Utilizatori » : este orice persoană fizică sau juridică care are capacitatea juridică necesară și utilizează Site-ul.

Site-ul propus și gestionat de societatea „SUPORT-MAESTRU” S.R.L., IDNO: 1019600016150, societate cu răspundere limitată înființată conform legilor Republicii Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali cu numărul (IDNO) 1019600016150, cu adresa juridică situată în mun. Chisinau, str. Alba Iulia 148/3 ap. (of.) 203, reprezentată de către administratorul său conform statutului (în continuare „SMARKETOO”), are ca scop de a propune Utilizatorilor sau consumatorilor  domiciliați în Republica Moldova sau peste hotare, să cumpere Vouchere și/sau Servicii .

Prezentele condiții generale de utilizare (în continuare „CGU”) reglementează condițiile de acces și utilizarea a Site-lui.

Accesarea și navigarea pe Site reprezintă acceptarea fără rezerve a CGU de către Utilizator. În cazul în care CGU vor fi actualizate Utilizatorul va fi invitat să le accepte din nou.

IMPORTANT – ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR

UTILIZAREA SITE-LUI SAU A ORICĂREI FUNCȚII A ACESTUIA IMPLICĂ ACCEPTAREA EXPRESĂ, PREALABILĂ,DEPLINĂ ȘI FĂRĂ REZERVE A PREZENTELOR CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE. PRIN CREAREA CONTULUI, UTILIZATORUL RECUNOAȘTE CĂ ACCEPTĂ PREZENTELE CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE, IAR ACCEPTAREA PREZENTELOR CONDIȚII VA FI REFLECTATĂ PRINBIFAREA CASETA CORESPUNZĂTOARE ÎNAINTE DE CREAREA CONTULUI SĂU.

2.1 Accesarea Site-lui se va face de la computer, tabletă, telefon sau orice alt dispozitiv care permite conectarea la Internet.

SMARKETOO depune toate eforturile pentru a asigura accesul la Site. Utilizatorul este, totuși, informat că disponibilitatea Site-lui este supusă unei simple obligații de diligență și acesta declară că acceptă caracteristicile și limitele internetului și mai ales recunoaște că:

 • Performanțele Site-lui depind de tipul de conexiune ales și de solicitarea serverelor informatice pe care este găzduit Site-ul, și ținând cont de faptul că conectarea la Site se poate face doar prin conectare la internet ;
 • A luat cunoștință de tipul de rețea internet și în special de performanțele sale tehnice și de timpul de răspuns pentru a consulta, întreba și transfera informații și conținuturi ;
 • Trebuie să ia toate măsurile necesare de natură să protejeze datele persoanei și/sau contaminarea cu eventuali viruși informatici sau tentative de intruziune care ar putea împiedica buna funcționare sau deteriora un material informatic ;
 • Site-ul nu poate fi accesat în funcție de suportul și/sau materialul folosit de Utilizator.

Prin urmare, SMARKETOO nu va purta în nici un caz răspundere pentru dificultățile sau viteza de acces la Site, neexpedierea mesajelor, nepublicarea alertelor și alte dificultăți apărute din cauze neimputabile SMARKETOO.

2.2 SMARKETOO își rezervă dreptul de a modifica și întrerupe temporar sau permanent, accesul la Site inclusiv, fără limitare, pentru lucrări de mentenanță, actualizare sau ameliorare sau pentru a îmbunătăți conținutul și/sau prezentarea Site-ului, iar acest drept poate fi exercitat fără preavizul Utilizatorului și nu poate atrage dreptul Utilizatorului de a primi despăgubiri din această cauză.

3.1 Pentru a avea acces la Site și la totalitatea funcțiilor Site-lui, Utilizatorii trebuie să-și creeze un Cont.

Crearea Contului este gratuită, cu excepția taxelor de conectare la internet și de acces la serviciul de telefonie mobilă care sunt suportate exclusiv de Utilizator.

Utilizatorul se angajează să nu creeze sau utilizeze alte Conturi decât cel creat, fie că acesta este propria identitate sau cea a unui terț. Orice derogare de la această regulă se va face printr-o solicitarea explicită din partea Utilizatorului și cu o autorizare expresă și specifică din partea SMARKETOO. Crearea unor noi Conturi de Utilizatori sub propria identitate sau cea a unor terți, fără solicitarea și obținerea unei autorizări din partea SMARKETOO poate avea ca și consecință suspendarea imediată a conturilor Utilizatorului și a tuturor serviciilor asociate.

3.2 Pentru crearea Contului său, Utilizatorul trebuie să se conecteze la Site și să prezinte următoarele informații:

Dacă este o persoană fizică :

 • adresa sa de email. Este important să menționăm aici că este imposibil de creat un Cont Utilizator dacă adresa de email a fost deja înregistrată. Prin urmare, SMARKETOO își rezervă dreptul de a refuza adresa de email aleasă ;
 • prenumele;
 • numele;
 • parola personală;
 • data de naștere ;
 • adresa poștală a Clientului și a Beneficiarului ;
 • numărul de telefon.

Dacă este o persoană juridică (atunci când Site-ul permite) :

 • adresa de email ;
 • denumire;
 • numărul de înregistrare (IDNO);
 • sediul juridic;
 • numărul de telefon.

Ulterior pot fi solicitate și alte informații personale pentru a permite SMARKETOO să faciliteze utilizarea Site-lui de către Utilizator.

Utilizatorul garantează că crearea unui Cont nu aduce atingere drepturilor terților.

3.3 Utilizatorul garantează că datele comunicate sunt exacte, complete și corespund realității. El se obligă să actualizeze datele transmise pentru ca acestea să fie exacte.

Orice creare de Cont în baza unui formular incomplet sau care prezintă informații eronate și/sau inventate poate fi anulată fără drept de despăgubire, nici preaviz din partea SMARKETOO sau blocat accesul la tot sau o parte a Site-lui.

SMARKETOO nu poartă răspundere pentru erorile pe care Utilizatorul ar putea să le comită în timpul transmiterii datelor personale sau a informației.

Mai mult, SMARKETOO nu poartă răspundere pentru daunele directe sau indirecte suportate de Utilizator în cazul utilizării frauduloase a Contului său de către terți, cu excepția cazului când această utilizare este consecința unei erori a SMARKETOO.

3.4 Utilizatorul se conectează la Site introducând adresa sa de email și parola comunicată la momentul creării Contului (în continuare „Identități”).

Aceste Identități sunt personale și confidențiale, ele nu trebuie divulgate în nici un caz terților.  Utilizatorul este unicul responsabil de păstrarea confidențialității datelor Identităților .

SMARKETOO nu poartă in nici un caz răspunderea pentru utilizarea neautorizată a Contului Utilizatorului de către terți, sau de pierderea, furtul, piratarea Identităților Utilizatorului de către terți.

3.5 Prin îndeplinirea detaliată a formularului de Cont, Utilizatorul autorizează SMARKETOO să colecteze și să utilizeze informațiile sale în vederea respectării condițiilor articolului 7 al CGU.

Ca urmare a înregistrării sale, Utilizatorul beneficiază de drepturile stipulate în articolul 7 al CGU.

3.6 Oricărui Utilizator care nu respectă prezentele CGU pot să i se retragă dreptul de acces la Site și/sau la toate sau o parte din funcțiile acestuia, fără drept de despăgubire, nici preaviz și fără a aduce atingere dreptului SMARKETOO de a iniția orice acțiuni legale necesare și oportune împotriva Utilizatorului.

3.7 Utilizatorul poate să radieze Contul său oricând accesând pagina corespunzătoare a Contului său.  Cererea de radiere va fi examinată în cel mai scurt timp.

Site-ul, conținutul său, funcțiile sale și marca « SMARKETOO» sunt protejate de drepturile de proprietatea intelectuală, comercială și/sau industrială ale SMARKETOO.

Utilizarea parțială sau integrală a Site-lui și/sau plasarea unei Comenzi nu atrage nici o cesionare a acestor drepturi în beneficiul Utilizatorului. Utilizatorului i se va oferi, pe toată durata conectării sale, o licență neexclusivă, gratuită, revocabilă și netransferabilă de utilizare a Site-lui în limita la ceea ce este expres prevăzut de prezentele CGU.

Orice reproducere, chiar și parțială, este condiționată de autorizarea prealabilă și în scris din partea SMARKETOO. Orice legătură hipertext direcționată spre o altă pagină decât pagina principală de acces la Site va solicita o autorizare prealabilă și în scris din partea SMARKETOO.

Utilizatorul se angajează să nu reproducă nici un element de pe Site altfel decât pentru utilizarea elementelor în scopuri personale. Orice utilizare contrară a integralității sau unei părți a Site-lui sau a oricărui din elementele sale va fi considerată ca și contrafacere, susceptibilă  să atragă răspunderea civilă și/sau penală.

Utilizatorul se va abține de la orice acțiune și/sau act care ar putea aduce atingere directă sau indirectă drepturilor sale și de folosire în scopuri comerciale a tehnologiei sau experienței Site-lui pentru a crea un site internet sau o aplicație informatică de orice natură și/sau să propună servicii similare sau care pot concura cu SMARKETOO.

5.1 Garanții – Responsabilitățile SMARKETOO

5.1.1 Site-ul este pus la dispoziția Utilizatorului de către SMARKETOO. In consecință, SMARKETOO nu oferă nici un fel de garanție și nu asigură că  :

 • Site-ul va funcționa fără întrerupere, în termenele stabilite ;
 • Accesul la Site nu va fi întrerupt și nu poate prezenta erori ;
 • Site-ul corespunde exigențelor și/sau așteptărilor Utilizatorului ;

SMARKETOO se angajează să pună în aplicare toate mijloacele necesare pentru a asigura o bună securitate Site-lui în conformitate cu cele mai bune practici și în conformitate cu obligația de diligență.

Nici o informație care ar putea veni din partea SMARKETOO în cadrul utilizării Site-lui de către Utilizator, nu ar putea fi considerată ca și garanție.

5.1.2 SMARKETOO nu-și va asuma răspunderea pentru daunele directe sau indirecte, pierderile sau cheltuielile de orice natură ca urmare a utilizării sau imposibilității de utilizare Site-lui, a funcționării defectuoase, întreruperii din cauza proastei mentenanțe, a defecțiunii tehnice sau legată de întreruperea accesului la Internet sau orice alt motiv, a unui virus sau a unei probleme de conexiune sau sistem și, în general, pentru orice problema legată de utilizarea Site-lui.

5.1.3 SMARKETOO nu poartă răspunderea pentru :

 • încălcarea drepturilor terților de către Utilizatori;
 • uzurparea identității unui Utilizator și/sau unui terț de către un alt Utilizator ;
 • încălcarea obligației Utilizatorului de a păstra în totală securitate și confidențialitate informațiile comunicate în timpul utilizării Site-lui;
 • orice informație conținută în mesajele expediate de către Utilizator prin intermediul Site-lui.

5.2 Garanții – Responsabilitățile Utilizatorului

5.2.1 In general, Utilizatorul se obligă să respecte totalitatea CGU precum și legile și regulamentele aplicabile.

5.2.2  Utilizatorul se obligă  :

 • să nu folosească Site-ul în scopuri ilicite ;
 • să respecte imaginea și reputația SMARKETOO ;
 • să nu folosească identitatea unui terț sau a unui alt Utilizator și/sau a unui terț dacă nu este împuternicit în acest sens;
 • să nu modifice sau să denatureze totul sau o parte din Site și/sau să limiteze cumva utilizarea sa;
 • să nu falsifice nici o mențiune sau element de pe Site;
 • să nu distribuie prin intermediul Site-lui  viruși informatici sau orice alt element care ar putea dăuna Site-ului;
 • să respecte drepturile terților și anume să nu utilizeze, reproducă, copie, distribuie, modifice sau difuzeze un text, o fotografie sau orice alt element sau lucrări protejate, care pot duce la invocarea dreptului de autor, dreptul asupra mărcilor sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală care aparțin terților ;
 • să nu intre în sistemul informatic al SMARKETOO și/sau al gazdei Site-lui;
 • să nu modifice conținutul Site-lui sau să nu comită vreo infracțiune interzisă de articolele 259 – 261 din Codul penal („hacking”), să nu expedieze multe mesaje ne-solicitate la adresa email a SMARKETOO („spamming ”);
 • să nu absoarbă conținutul Site-lui, în special cu ajutorul programelor automatizate ;
 • să nu tranziteze mijloace bănești de origine și proveniență ilegală prin intermediul Site-lui și a sistemului de plată pus la dispoziție.

5.2.3 În caz contrar, SMARKETOO își rezervă dreptul de a solicita atragerea la răspundere penală și/sau civilă a Utilizatorilor.

Conform reglementărilor aplicabile, SMARKETOO permite Utilizatorilor să semnaleze mesajele și conținuturile ilegale (și anume în caz de atingere la drepturile de proprietate intelectuală sau în caz de încălcare a prevederilor legale).

În acest caz, Utilizatorii urmează să scrie la următoarea adresă : contact@smarketoo.com , menționând toate elementele de mai jos:

 • data notificării ;
 • dacă expeditorul este o persoană fizică : numele său, prenumele, profesia, domiciliul, naționalitatea, data și locul nașterii ;
 • dacă expeditorul este o persoană juridică : forma sa, denumirea, sediul juridic și reprezentantul său legal ;
 • numele și domiciliul destinatarului sau, dacă este vorba despre o persoană juridică, denumirea și sediul juridic;
 • descrierea faptelor contestate și localizarea exactă;
 • motivele pentru care conținutul trebuie retras, cu mențiunea prevederilor legale și a justificării faptelor.

In conformitate cu reglementările legale aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, doar persoanele fizice sunt vizate de articolul 7.

Înainte de a plasa Comanda, Utilizatorul declară că a făcut cunoștință cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către SMARKETOO și a Regulamentelor de prelucrare a acestor date care sunt publicate pe Site, este de acord cu prelucrarea Datelor, inclusiv cu transmiterea transfrontalieră a acestora în țările Uniunii Europene (Franța), fapt necesar în vederea executării, prelucrării și monitorizării Comenzii (i.e. punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client), prin bifarea casetei prevăzute în acest scop.

Datele personale prelucrate de către SMARKETOO, scopul, destinatarii și alte aspecte privind prelucrarea și securitatea datelor cu caracter personal ale Clientului sunt reglementate de Politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către SMARKETOO și Regulamentul de prelucrare a datelor, care pot fi accesate pe Site oricând de către Client.

Utilizatorul înțelege și este de acord că refuzul de acordare a dreptului SMARKETOO de a prelucra datele sale cu caracter personal, inclusiv transmiterea transfrontalieră a acestora în țările Uniunii Europene (Franța), precum și manifestarea dreptului său de a se opune, echivalează cu imposibilitatea plasării Comenzii pe Site (și deci, încheierii contractului dintre SMARKETOO și Client) sau cu încetarea efectelor contractului deja încheiat între SMARKETOO și Client, întrucât aplicația informatică care permite plasarea Comenzii este de tip cloud computing, datele fiind (sau pot fi în viitor) stocate în centre de date situate în Franța sau alt teritoriu din Uniunea Europeană sau din afara ei care dispune de legislație echivalentă în materie de protecție a vieții private.

7.1 Principii generale

SMARKETOO poartă răspundere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului (în continuare „Date”), în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

In general, datele pe care Utilizatorul le comunică SMARKETOO sunt destinate personalului împuternicit de către SMARKETOO și care este responsabil de prelucrare.

Datele care se referă la Utilizator, cu excepția parolei sale, vor putea fi transmise Partenerilor  SMARKETOO pentru preluarea Comenzilor, gestionarea Conturilor, gestionarea relației cu clientul și pentru promovare comercială.

Datele pot face obiectul transmiterii transfrontaliere în țările Uniunii Europene (Franța), în scopul utilizării serviciilor de tip cloud computing.

SMARKETOO se obligă să protejeze viața privată a Utilizatorului asigurând protecția, confidențialitatea, nemodificarea și securitatea Datelor încredințate de către Utilizator.

SMARKETOO se obligă să respecte principiul reducerii la minim a Datelor colectate.

7.2 Prelucrări și temei juridic

Datele Utilizatorului sunt utilizate :

 • pentru a gestiona accesul la Cont : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Utilizator ;
 • pentru prelucrarea și monitorizarea Comenzilor : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Utilizator ;
 • pentru serviciul comercial SMARKETOO : temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Utilizator ;
 • pentru gestionarea marketingului și a relației cu clientul: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Utilizator ;
 • pentru recuperarea plăților și lupta contra fraudei: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Utilizator și interesul legitim al SMARKETOO, în calitatea sa de responsabil de prelucrare;
 • pentru transmiterea transfrontalieră a Datelor: temei juridic este consimțământul Clientului;
 • pentru promovare comercială: temei juridic a acestei prelucrări este consimțământul Utilizatorului.

7.3 Dreptul de opoziție, de rectificare și de ștergere a datelor personale ale Utilizatorului

În conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și în conformitate cu care  Clientul are următoarele drepturi  :

 • de acces,
 • de intervenție, din motive legitime,
 • de opoziție, din motive legitime,

referitor la totalitatea Datelor care îl privesc .

Utilizatorul poate să exercite totalitatea acestor drepturi adresând o cerere, însoțită de un act de identitate semnat:

 • prin email la următoarea adresă : contact@smarketoo.com
 • prin intermediul Contului său ;
 • prin telefon la numărul de contact indicat pe Site.

7.4 Durata păstrării Datelor

Datele personale colectate de SMARKETOO în cadrul creării contului de Utilizator și plasării Comenzii de Vouchere și/sau de Servicii sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru a gestiona comenzile și drepturile care îi sunt asociate  (garanții, etc.), promovare comercială, etc.

Unele Date personale ale Utilizatorului sunt păstrate de SMARKETOO și ținând cont de termenii impuși de legislație pentru a-și îndeplini obligațiile sale legale.

Durata indicată acoperă durata de păstrare în baza activă și în arhivele interne a :

 • Datelor de cont ale clientului : 3 ani de la data ultimului contract cu SMARKETOO;
 • Datelor comenzii : Datele sunt păstrate în arhive curente timp de 5 ani de la finalizarea utilizării Comenzilor de către Utilizator, dacă el este Client, și în arhivele intermediare timp de 5 ani de la data finalizării păstrării în arhivele curente;
 • Actului de identitate comunicat în cadrul exercitării drepturilor de acces, intervenție și opoziție: 1 an de la data recepționării cererii de către SMARKETOO.

7.5 Orice Utilizator care se conectează la site este informat că Site-ul utilizează cookie-uri.

Un cookie este un fișier informatic, stocat pe discul dur al computerului Utilizatorului. El are drept scop de a semnala vizita precedentă a Utilizatorului pe Site.  Cookie-le sunt utilizate de către SMARKETOO doar cu scopul de a personaliza serviciul propus Utilizatorului.

Utilizatorul are dreptul să refuze  cookie-le atunci când își configurează navigatorul internet. Atunci el pierde posibilitatea de a personaliza serviciul care îi este oferit de  SMARKETOO.

7.6 Modalitatea de prelucrare a datelor

SMARKETOO folosește Datele Utilizatorului în mod corespunzător și ia toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a împiedica accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.

Folosirea Datelor se face prin computere și cu instrumente informatice, respectând procedurile și modurile de organizare în strânsă legătură cu scopurile enunțate.

Accesul, în afară de cel rezervat persoanei responsabile de prelucrarea datelor, poate fi acordat, în unele cazuri, unei categorii de persoane responsabile de operațiile de gestionate a site-lui (administrație, vânzări, marketing, serviciul juridic, serviciul de administrare a sistemului) sau unor terți (așa ca furnizorii terți de servicii tehnice, serviciile de  mesagerie, furnizorii de găzduire, întreprinderile informatice, agențiile de comunicare).

Lista actualizată a persoanelor care au acces la Date poate fi solicitată de Utilizator  în orice moment de la SMARKETOO.

7.7 Găzduirea Site-lui 

Datele privind persoana responsabilă de găzduirea Site-lui sunt indicate compartimentul privind mențiunile legale, care sunt accesibile pe Site.

Persoana responsabilă de găzduirea Site-lui intervine în calitate de subcontractant al SMARKETOO, și nu are dreptul de utilizare a Datelor Utilizatorilor la care ar putea avea acces doar în scopul executării prestațiilor tehnice de găzduire și de gestionare a bazelor de date și numai în baza condițiilor contractuale semnate între Gazdă și SMARKETOO care nu pot deroga de la prezentul articol.

Prezentele CGU și operațiunile care decurg din acestea sunt reglementate și se supun legii Republicii Moldova, cu excepția aplicării unei legi de ordin public din țara unde locuiește Utilizatorul  (care se va aplica doar în limitele stricte ale obiectului său).

CGU sunt redactate în limba română. In cazul în care vor fi traduse în una sau mai multe limbi străine, doar textul în limba română va prevala în caz de litigiu.

9.1 Orice litigiu ce poate apărea între Client şi SMARKETOO va fi soluționat în mod amiabil. Adresările şi petițiile Clienților adresate SMARKETOO se vor examina în termen de până la 14 zile din momentul recepționării acestora.

Dacă litigiul nu poate fi soluţionat în mod amiabil într-o perioadă de timp rezonabilă, un astfel de litigiu va fi soluţionat în judecată conform legislaţiei în vigoare

9.2 Toate litigiile care pot apărea în cadrul operațiunilor de cumpărare și vânzare desfășurate în temeiul prezentelor condiții generale de utilizare, care se referă atât la validitatea, interpretarea, executarea, rezilierea, consecințele și urmările lor și care nu au putut fi soluționate între SMARKETOO și Utilizator, vor fi soluționate de către instanțele competente în condițiile de drept comun.

9.3 Utilizatorul este informat că el poate poate iniția procedura de mediere în temeiul art. 31 alin. (5) din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și art. 28 din Legea nr. 137/2015, cu privire la mediere.

„SUPORT-MAESTRU” S.R.L.

Str. Alba Iulia 148/3 of. 203, Mun. Chisinau, Republica Moldova

Tel: +37368080894

Email de contact : contact@smarketoo.com

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A VOUCHERELOR

« BENEFICIARI » : este persoana sau persoanele din Republica Moldova beneficiare de Vouchere achiziționate de Client prin intermediul Site-lui la momentul efectuări Comenzii. Pentru a beneficia de un Voucher, Beneficiarul să aibă un telefon mobil astfel încât SMARKETOO să-i poată trimite un SMS și/sau un MMS. SMARKETOO trebuie, în orice caz, să cunoască identitatea Beneficiarului și numărul său de telefon.

« CGU » : sunt condițiile generale de utilizare SMARKETOO aplicabile oricărui Client și/sau Beneficiar care dorește să-și creeze un Cont pe Site pentru a beneficia de serviciile SMARKETOO și utiliza Voucherele, și pe care Clientul și/sau Beneficiarul trebuie să le accepte înainte de crearea Contului său și, după caz, înainte de utilizarea Voucherului.

« CLIENT » : este persoana fizică care transferă sumele de bani necesare pentru emiterea Voucherelor în beneficiul Beneficiarului.

« COMANDĂ » : este comanda Voucherului sau Voucherelor efectuată de către Client prin intermediul Site-lui. Efectuarea comenzii atrage obligația Clientului de a achita SMARKETOO prețul Voucherelor, conform indicațiilor amplasate pe Site.

« CONT» : este contul Beneficiarului așa cum acesta există și este prezentat pe Site, care se accesează cu numele de cont și parola Beneficiarului.

« VOUCHERE » : sunt cupoanele (vouchere)  pe care Clientul le poate cumpăra prin intermediul Site-lui  și care sunt eliberate de către SMARKETOO prin intermediul platformei digitale sub forma unui cod transmis electronic Beneficiarului (SMS / cod QR), și care confirmă efectuarea plății de către Client pentru bunurile de consum și/sau serviciile propuse de Parteneri. Voucherele sunt atribuite în exclusivitate persoanei Beneficiarului și pot fi folosite exclusiv de către acesta. Utilizarea unui Voucher este echivalentă cu acceptarea deplină și fără rezerve a condițiilor CGU, indiferent de faptul că Beneficiarul are sau nu un Cont.

« PARTENERI» : sunt partenerii SMARKETOO care pot furniza serviciile solicitate și contractate de către Client pentru Beneficiar și prin intermediul cărora Beneficiarii pot să-și consume Voucherele.. Lista Partenerilor este disponibilă pe Site și se poate schimba în orice moment. Clientului și Beneficiarii trebuie să se informeze despre Partenerii existenți la momentul efectuării Comenzii și/sau la momentul folosirii Voucherelor.

« SITE » : este site-ul internet accesibil la adresa www.smarketoo.com

1.1 Prezentele condiții generale de utilizare (în continuare „CGU”) au ca scop de a defini condițiile și modalitățile conform cărora societatea „SUPORT-MAESTRU” S.R.L., IDNO: 1019600016150, societate cu răspundere limitată înființată conform legilor Republicii Moldova, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali cu numărul (IDNO) 1019600016150, cu adresa juridică situată în mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3 ap. (of.) 203, reprezentată de către administratorul său conform statutului (în continuare „SMARKETOO”), permite utilizarea Voucherelor, așa cum sunt definite de prezentele condiții, de către Beneficiarii domiciliați în Republica Moldova sau peste hotare.

SMARKETOO și Beneficiarul sunt numiți separat „Parte” și împreună „Părți”.

1.2 Dacă una sau câteva prevederi ale prezentelor condiții va fi declarată nulă sau va mai înceta să aibă efect, indiferent de modalitate și motiv, ea va fi considerată ca nescrisă, fără ca acest fapt să afecteze valabilitatea altor stipulări, nici nulitatea altor prevederi. In acest caz Părțile vor conveni asupra schimbării clauzei declarate nulă și nevalabilă printr-o clauză a cărui conținut va fi cât mai aproape de cel al clauzei inițial stabilite și ținând cont de intenția inițială a Părților de a restabili echilibrul relației dintre ele. Aceleași principii se vor aplica în cazul stipulărilor incomplete.

Nici o toleranță,  lipsă de inacțiune sau inerție din partea SMARKETOO nu va putea fi interpretată ca renunțare la drepturile sale.

1.3 Relațiile contractuale între SMARKETOO şi Beneficiar ce țin de utilizarea Voucherelor sunt reglementate de prezentele condiții, CGU şi, dacă este cazul, de condițiile specifice aplicabile, publicate pe Site. Orice utilizare a unui Voucher de către Beneficiar implică acceptarea deplină și fără rezerve a prezentelor condiții și CGU în vigoare la data utilizării Voucherului, a prețului Voucherelor indicat pe Site și, după caz, a condițiilor specifice aplicabile Voucherului ales. Anumite condiții de utilizare a Voucherelor pot fi reglementate suplimentar de condiții speciale, de care Beneficiarul ia cunoștință în momentul solicitării activării acestora și înlocuiesc toate condițiile anterioare.

1.4 SMARKETOO își rezervă Dreptul de a modifica  sau adapta oricând CGU, în scopul asigurării corespunderii acestora cu legislația Republicii Moldova. CGU aplicabile vor fi cele în vigoare la data utilizării Voucherului.

1.5 Înainte de a utiliza Voucherul, Beneficiarul recunoaște și declară că a făcut cunoștință cu CGU, pe care le acceptată și înțelege pe deplin, că are capacitate deplină de exercițiu în sensul reglementărilor țarii sale de naționalitate și că utilizarea Voucherelor nu afectează drepturile terților.

Prealabil utilizării Voucherelor, Beneficiarul confirmă că SMARKETOO i-a transmis totalitatea informațiilor necesare pentru o bună înțelegere a obiectului Voucherelor.

2.1 Prezentele CGU au ca scop de a defini condițiile și modalitățile conform cărora Beneficiarul poate utiliza Voucherele.

2.2 Condițiile de utilizare sunt constituite din următoarele documente :

 • prezentele CGU;
 • indicațiile de pe Site;
 • Voucherele și prevederile care le însoțesc.

3.1 Pentru a putea utiliza Voucherele, Beneficiarul trebuie să aibă un telefon mobil astfel încât SMARKETOO să-i poată trimite un SMS și/sau un MMS, iar Clientul trebuie să acceseze Site-ul cu ajutorul oricărui instrument de conectare la internet pentru a crea un Cont. Dacă Beneficiarul este de acord, Clientul poate crea un cont pentru Beneficiar.

Pentru a valida crearea și activarea Contului său, Clientul și, după caz, Beneficiarul va trebui să accepte CGU SMARKETOO.

3.2 Clientul și, după caz, Beneficiarul poate accesa Contul său prin autentificare și introducerea parolei pe care chiar el le va înregistra. Această autentificare și parolă aparțin doar titularului și nu pot fi transmise terților.

Atunci când Beneficiarul a creat Contul, următoarele condiții urmează a fi aplicate:

3.2.1. Beneficiarul este unicul responsabil de datele pe care le va comunica prin intermediul Site-lui și Contului său și de confidențialitatea parolei pe care o alege. Orice pierdere, furt sau uitare a parolei vor trebui să fie semnalate la SMARKETOO timp de 24 de ore.

3.2.2. Orice conexiune la Cont și transmitere de date efectuate de pe Contul Beneficiarului vor fi considerate ca fiind efectuate de către Beneficiar.

3.2.3. Orice utilizare de Vouchere existente pe Contul Beneficiarului va fi considerată ca fiind efectuată de Beneficiar. SMARKETOO nu își asumă răspunderea în caz de utilizare frauduloasă sau nu de către terți a Voucherelor existente pe Contul Beneficiarului.

3.2.4. Beneficiarul se obligă să actualizeze datele pe care le-a comunicat SMARKETOO la momentul creării Contului său.

3.3 Beneficiarul asigură SMARKETOO de exactitatea datelor și informațiilor pe care le-a furnizat. SMARKETOO poate să verifice oricând exactitatea acestor informații și își rezervă dreptul de a elimina unilateral, fără preaviz, Contul Beneficiarului în caz de transmitere a unor date incorecte.

4.1 Accesul la Site va putea fi suspendat temporar de către SMARKETOO pentru realizarea unor lucrări de mentenanță și actualizare. SMARKETOO va face tot posibilul ca aceste suspendări să fie cât mai scurte posibil.

Lucrările de mentenanță și actualizările sunt făcute fără preaviz din partea SMARKETOO, cu excepția unei decizii contrare unilaterale a SMARKETOO, dacă condițiile o vor permite.

4.2 SMARKETOO nu poate fi responsabil de eventualele probleme de acces la Site pe care le poate avea Beneficiarul, și anume dacă această indisponibilitatea antrenează imposibilitatea temporară de utilizare a Voucherelor.

5.1 Voucherele sunt trimise direct Beneficiarului prin SMS și/sau MMS la numărul de telefon comunicat de Beneficiar sau Client. Totodată, confirmarea privind achiziționarea Voucherului este trimisă direct Clientului prin e-mail.

Voucherele nu pot fi utilizate de către Beneficiar în format hârtie după imprimare și nu vor fi trimise prin poștă.

5.2 După achitarea plății de către Client, Voucherele sunt imediat transmise Beneficiarului prin SMS.

SMARKETOO nu își asumă răspunderea pentru transmiterea eronată a Voucherului unui Beneficiar, dacă această transmitere a fost efectuată în strictă conformitate cu datele indicate de către Client .

5.3 SMARKETOO își rezervă dreptul de a suspenda utilizarea Voucherelor, din orice motiv legitim și anume :

 • dacă utilizarea nu va fi conformă prezentelor CGU ;
 • există mai multe elemente de suspiciune de fraudă legate de utilizarea Voucherelor;
 • la solicitarea Clientului, cu excepția cazului în care suma transferată inițial pe Voucher de către Client a fost deja cheltuită total sau parțial.

5.4 Mesajele și SMS-le sunt expediate la adresa de e-mail sau la numărul de telefon comunicat de Client.

5.5 Beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza atribuirea Voucherului. In această ipoteză, el va trebui să informeze SMARKETOO prin e-mail la următoarea adresă: contact@smarketoo.com

SMARKETOO va contacta în acest caz Clientul.

6.1 Voucherele transmise sunt valabile în limita duratei menționate pe Site, începând cu data recepționării de către Beneficiar.

Voucherele pot fi folosite conform prevederilor prezentelor CGU, a informațiilor prezentate pe Site și a prevederilor menționate pe Vouchere, precizându-se că nici o prevedere menționată pe vreun Voucher nu poate fi diferită de prevederile prezentelor CGU și ale Site-lui.

6.2 Voucherul trebuie să fie utilizat la Partenerii lista cărora figurează pe Site și sub rezerva atribuirii Voucherului de către Client unui anumit Partener. El nu poate fi utilizat la alte persoane fizice sau juridice decât Partenerii.

Voucherul va putea fi utilizat la orice Partener, cu rezerva atribuirii sale de către Client, adică chiar și la un Partener care a fost adăugat în lista Partenerilor, ulterior  momentului efectuării Comenzii de către Client.

Totalitatea plăților în bază de Voucher pentru aceeași cumpărătură poate fi limitată la un plafon, în conformitate cu condițiile indicate pe Site.

6.3 Voucherul va putea fi cheltuit parțial sau integral, până la epuizarea valorii Voucherului. La fiecare utilizare la un Partener, Beneficiarul va primi un SMS și /sau MMS referitor la soldul rămas în Voucher. Starea soldului mai poate fi vizualizată pe Contul Clientului și, după caz, pe contul Beneficiarului.

În cazul utilizării parțiale a Voucherului, automat va fi emis un nou Voucher care va trimis Beneficiarului prin SMS și/sau MMS, indicând soldul rămas.

6.4 Beneficiarul va putea utiliza Voucherul la Parteneri doar după prezentarea  actului său de identitate valabil (buletin de identitate, pașaport, permis de conducere și/sau permis de ședere).

6.5 Nici un Voucher, chiar și consumat parțial, nu poate fi schimbat în numerar. SMARKETOO declară că nu este în nici un caz responsabil dacă Voucherele nu sunt utilizate în conformitate cu prevederile prezentelor CGU.

6.6 Voucherele nu pot fi cheltuite pentru cumpărarea băuturilor alcoolice și/sau articolelor de tutun, oricare ar fi forma acestora.

6.7 În general, Beneficiarul este unicul responsabil de utilizarea Voucherelor și se angajează să respecte prezentele prevederi ale CGU.

6.8 Voucherele sunt trimise Beneficiarului fiind considerat o singură persoană. Astfel ele nu pot fi transmise unor terți,  indiferent dacă aceasta se face cu titlu gratuit sau oneros.

Orice transmitere a Voucherelor cu titlu gratuit sau oneros de către Beneficiar va antrena suspendarea utilizării Voucherelor și o eventuală excludere a Beneficiarului din lista Beneficiarilor prezentați Clientului.

7.1 SMARKETOO nu poartă nici o răspundere în caz de pierdere, furt sau distrugere a unui Voucher și/sau a suportului care permite stocarea utilizării Voucherului, oricare ar fi acesta.

În acest sens, SMARKETOO nu își asumă nici-o răspundere legată de utilizarea frauduloasă sau nu a Voucherului de către o altă persoană decât Beneficiarul.

7.2 Astfel cum s-a indicat mai sus, Voucherul este atribuit Beneficiarului de către Client, iar acesta trebuie să se asigure de corectitudinea coordonatelor Beneficiarului, SMARKETOO nefiind responsabil de atribuirea incorectă a Voucherului din cauza incorectitudinii coordonatelor Beneficiarului.

Dacă atribuirea incorectă a Voucherului este legată de o eroare a Clientului, SMARKETOO va efectua o nouă emitere a Voucherului ca urmare a unei cereri adresate de Client prin Contul său, fără a apela la Beneficiar, cu excepția cazului în care suma transferată inițial pe Voucher de către Client a fost deja cheltuită total sau parțial.

7.3 Utilizarea Voucherului este de responsabilitatea exclusivă a Beneficiarului, SMARKETOO nefiind responsabil de utilizare neconformă sau necorespunzătoare  a unui Voucher de către Beneficiar sau terți.

7.4 SMARKETOO nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile Partenerilor față de Beneficiari și utilizarea Voucherelor de către Parteneri, care sunt singurii responsabili de modul de utilizare al Voucherelor de către Beneficiari.

Prin utilizarea Voucherelor, Beneficiarul declară că a făcut cunoștință cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către SMARKETOO și a Regulamentelor de prelucrare a acestor date care sunt publicate pe Site, și că este de acord cu prelucrarea Datelor, inclusiv cu transmiterea transfrontalieră a acestora în țările Uniunii Europene (Franța), fapt necesar în vederea executării, prelucrării și monitorizării Contului și oferirea posibilității de utilizare a Voucherelor.

Datele personale prelucrate de către SMARKETOO, scopul, destinatarii și alte aspecte privind prelucrarea și securitatea datelor cu caracter personal ale Beneficiarului sunt reglementate de Politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către SMARKETOO și Regulamentul de prelucrare a datelor, care pot fi accesate pe Site oricând de către Beneficiar.

Beneficiarul înțelege și este de acord că refuzul de acordare a dreptului SMARKETOO de a prelucra datele sale cu caracter personal, inclusiv transmiterea transfrontalieră a acestora în țările Uniunii Europene (Franța), precum și manifestarea dreptului său de a se opune, echivalează cu imposibilitatea utilizării Voucherelor, întrucât aplicația informatică care permite păstrarea și transmiterea Voucherelor este de tip cloud computing, datele fiind (sau pot fi în viitor) stocate în centre de date situate în Franța sau alt teritoriu din Uniunea Europeană sau din afara ei care dispune de legislație echivalentă în materie de protecție a vieții private.

8.1 Principii generale

SMARKETOO poartă răspundere pentru prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului (în continuare „Date”) .

In general, Datele pe care Beneficiarul le comunică SMARKETOO sunt destinate personalului împuternicit de către SMARKETOO și care este responsabil de prelucrare.

Datele care se referă la Beneficiar, cu excepția parolei sale, vor putea fi transmise Partenerilor  SMARKETOO pentru preluarea Comenzilor, gestionarea Conturilor, gestionarea relației cu Clientul și pentru promovare comercială.

Datele pot face obiectul transmiterii transfrontaliere în țarile Uniunii Europene(Franța), în scopul utilizării serviciilor de tip cloud computing.

SMARKETOO se obligă să protejeze viața privată a Beneficiarului asigurând protecția, confidențialitatea, nemodificarea și securitatea Datelor încredințate de către Beneficiaru.

SMARKETOO se obligă să respecte principiul reducerii la minim a Datelor colectate.

8.2 Prelucrări și temei juridic

Datele Beneficiarului sunt utilizate :

 • pentru a gestiona accesul la Cont: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Beneficiar;
 • pentru prelucrarea și monitorizarea Comenzilor: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client;
 • pentru serviciul comercial SMARKETOO: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client;
 • pentru gestionarea marketingului și a relației cu Beneficiarul: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Beneficiar;
 • pentru recuperarea plăților și lupta contra fraudei: temei juridic a acestei prelucrări este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client și interesul legitim al SMARKETOO, în calitate sa de responsabil de prelucrare;
 • pentru transmiterea transfrontalieră a Datelor: temei juridic este punerea în executare a contractului dintre SMARKETOO și Client și, după caz, consimțământul Beneficiarului;
 • pentru promovare comercială: temei juridic a acestei prelucrări este consimțământul Beneficiarului.

8.3 Dreptul de opoziție, de rectificare și de ștergere a datelor personale ale Beneficiarului

În conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Beneficiarul are următoarele drepturi  :

 • de acces,
 • de intervenție, din motive legitime,
 • de opoziție, din motive legitime,

referitor la totalitatea Datelor care îl privesc.

Beneficiarul poate să exercite totalitatea acestor drepturi adresând o cerere, însoțită de un act de identitate semnat:

 • prin email la următoarea adresă : contact@smarketoo.com
 • prin intermediul Contului său ;
 • prin telefon la numărul de contact indicat pe Site.

8.4 Durata păstrării Datelor

Datele personale colectate de SMARKETOO în cadrul creării contului de Beneficiarul și plasării Comenzii de Voucher și/sau de servicii sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru a gestiona comenzile și drepturile care îi sunt asociate  (garanții, etc.), promovare comercială, etc.

Unele Date personale ale Beneficiarului sunt păstrate de SMARKETOO și ținând cont de termenii impuși de legislație pentru a-și îndeplini obligațiile sale legale.

Durata indicată acoperă durata de păstrare în baza activă și în arhivele interne a :

 • Datelor de cont : 3 ani de la data ultimului contract cu SMARKETOO;
 • Datelor comenzii și Beneficiarul : Datele sunt păstrate în arhive curente timp de 5 ani de la finalizarea utilizarea Voucherelor a Clientului, și în arhivele intermediare timp de 5 ani de la data finalizării păstrării în arhivele curente;
 • Actului de identitate comunicat în cadrul exercitării drepturilor de acces, și opoziție: 1 an de la data recepționării de către SMARKETOO.

Site-ul, conținutul său, funcțiile sale și marca « SMARKETOO» sunt protejate de drepturile de proprietatea intelectuală,  industrială și/sau comercială ale SMARKETOO.

Utilizarea parțială sau integrală a Site-lui și/sau plasarea unei Comenzi nu atrage nici o cesionare a acestor drepturi în beneficiul Beneficiarului. Beneficiarului i se va oferi, pe toată durata conectării sale, o licență neexclusivă, gratuită, revocabilă și netransferabilă de utilizare a Site-lui în limita la ceea ce este expres prevăzut de prezentele CGU.

Orice reproducere, chiar și parțială, este condiționată de autorizarea prealabilă și în scris din partea SMARKETOO. Orice legătură hipertext direcționată spre o altă pagină decât pagina principală de acces la Site va solicita o autorizare prealabilă și în scris din partea SMARKETOO.

Beneficiarul se angajează să nu reproducă nici un element de pe Site, altfel decât pentru utilizarea elementelor în scopuri personale. Orice utilizare contrară a integralității sau unei părți a Site-lui sau a oricărui din elementele sale va fi considerată ca și contrafacere, susceptibilă  să atragă răspunderea civilă și/sau penală.

Beneficiarul se va abține de la orice acțiune și/sau act care ar putea aduce atingere directă sau indirectă drepturilor sale și de folosire în scopuri comerciale a tehnologiei sau experienței Site-lui pentru a crea un site internet sau o aplicație informatică de orice natură și/sau să propună servicii similare sau care pot concura cu SMARKETOO.

Părțile convin că dovada sarcinilor, schimburilor și notificărilor care au loc între ele în scopul bunei aplicări a Contractului rezultă din sistemul informațional SMARKETOO.

În acest scop, Beneficiarul recunoaște și acceptă că registrele informaționale păstrate pe serverele de prelucrare a fișierelor electronice ale  SMARKETOO sau în sistemul său informațional, în condiții rezonabile de securitate și integritate, sunt considerate în mod absolut dovezi ale sarcinilor, schimburilor și notificărilor necesare întru buna executare a prezentului Contract.

Drept rezultat, cu excepția unei erori vădite și demonstrate a SMARKETOO, Beneficiarul nu va putea contesta admisibilitatea, validitatea sau forța probantă a elementelor în format sau pe suport electronic citate mai sus,  în temeiul unei dispoziții legale, oricare ar fi aceasta, și care ar specifica că unele documente trebuie să fie scrise sau semnate pentru a servi drept dovadă. Astfel, elementele considerate constituie dovezi și, dacă ele sunt produse de SMARKETOO ca mijloace de probă în cadrul oricărei proceduri contencioase sau altele, vor fi admisibile, valabile și opozabile în aceleași condiții și au aceeași putere probantă ca și orice document care va fi elaborat, primit sau păstrat în formă scrisă.

SMARKETOO este în drept să notifice Beneficiarul despre modificarea condițiilor de vânzare a Voucherelor, cât și despre oricare altă informație necesară prin publicarea acestor informații pe Site și/sau prin expedierea notelor informative prin intermediul poștei electronice furnizate de Beneficiar.

Prezentele Contractul și operațiunile care decurg din acestea sunt reglementate și se supun dreptului Republicii Moldova, cu excepția aplicării unei legi de ordin public din țara unde locuiește Beneficiarul (care se va aplica doar în limitele stricte ale obiectului său).

Contractul este redactat în limba română. In cazul în care va fi tradus în una sau mai multe limbi străine, doar textul în română  prevalează în caz de litigiu.

12.1 Orice litigiu ce poate apărea între Beneficiar şi SMARKETOO va fi soluționat în mod amiabil. Adresările şi petițiile Beneficiarilor adresate SMARKETOO se vor examina în termen de până la 14 zile din momentul recepționării acestora.

Dacă litigiul nu poate fi soluționat în mod amiabil într-o perioadă de timp rezonabilă, un astfel de litigiu va fi soluționat în judecată conform legislației în vigoare.

12.2 Toate litigiile care pot apărea în cadrul operațiunilor de utilizare desfășurate în temeiul prezentelor condiții generale, care se referă atât la validitatea, interpretarea, executarea lor, rezilierea, consecințele și urmările lor și care nu au putut fi soluționate între SMARKETOO și Beneficiar, vor fi soluționate de către instanțele competente în condițiile de drept comun.

12.3 Beneficiarul este informat că el poate iniția procedura de mediere în temeiul art. 31 alin. (5) din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și art. 28 din Legea nr. 137/2015, cu privire la mediere.

„SUPORT-MAESTRU” S.R.L.

Str. Alba Iulia 148/3 of. 203, Mun. Chișinău, Republica Moldova

Tel: +37368080894

Email de contact : contact@smarketoo.com

Beneficiarul declară că a luat cunoștință, prealabil plasării Comenzii și încheierii contractului, într-un mod lizibil și comprehensibil, de prezentele CGU și toate reglementările prevăzute de articolele 1015 și 1020 ale Codului civil din  Republica Moldova, și anume:

Art. 1015. Cerințe de conținut al informațiilor în cazul contractelor la distanță și celor negociate în afara spațiilor comerciale:

(1) Înainte ca un contract la distanță sau un contract negociat în afara spațiilor comerciale ori orice ofertă similară să producă efecte obligatorii pentru consumator, profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului într-un mod clar și inteligibil următoarele informații:

 • a) principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, corespunzător cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu bunurile sau serviciile în cauză;
 • b) denumirea completă sau prescurtată, în limba de stat, şi numărul de identificare de stat (IDNO) ale profesionistului persoană juridică ori, respectiv, numele, prenumele şi numărul de identificare de stat (IDNP) ale profesionistului persoană fizică;
 • c) adresa sediului la care este stabilit profesionistul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poștă electronică ale acestuia, în cazul în care sânt disponibile, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient, şi, dacă este cazul, adresa sediului şi identitatea profesionistului în numele căruia acționează intermediarul;
 • d) adresa locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea, în cazul în care aceasta este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit.c), şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează intermediarul, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;
 • e) preţul total al bunurilor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care costul nu poate fi calculat din timp în mod rezonabil dată fiind natura bunurilor ori a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale ori de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include costurile totale pe perioada de facturare. Dacă aceste contracte sînt taxate la un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat din timp, trebuie indicată modalitatea de calcul al preţului;
 • f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci cînd acesta este calculat pe baza unui alt tarif decît tariful de bază;
 • g) modalităţile de plată, livrare, executare, data pînă la care sau termenul în care profesionistul se angajează să livreze bunurile sau să presteze serviciile şi, acolo unde este cazul, procedura de soluţionare a reclamaţiilor derulată de profesionist;
 • h) în cazul în care există un drept de revocare, condiţiile, termenul şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv conform art.1053 şi art.1062 alin.(1), precum şi formularul standard de revocare prevăzut în anexa nr.6 la Legea nr.1125/2002pentru punerea în aplicare a Codului civilal Republicii Moldova;
 • i) acolo unde este cazul, faptul că consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării bunurilor în caz de revocare şi, pentru contractele la distanţă, dacă bunurile, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării bunurilor;
 • j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare după formularea unei cereri conform art.1016 alin.(3) sau art.1017 alin.(10), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile potrivit art.1064 alin.(6);
 • k) în cazul în care dreptul de revocare nu este prevăzut în conformitate cu dispoziţiile art.1065, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de revocare sau, acolo unde este cazul, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de revocare;
 • l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea bunurilor;
 • m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vînzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vînzare (inclusiv adresa sediului la care se prestează şi cine suportă cheltuielile de transport, dacă acestea sînt aplicabile) şi garanţiile comerciale;
 • n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sînt definite de legislaţia privind protecţia consumatorilor, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii de pe acestea, după caz;
 • o) acolo unde este cazul, durata contractului sau, dacă contractul este încheiat pe o durată nedeterminată ori urmează să fie reînnoit de plin drept, condiţiile de rezoluţiune;
 • p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care revin consumatorului conform contractului;
 • q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor (cauţiunile, inclusiv blocarea unor sume pe contul de card al consumatorului) sau altor garanţii financiare care trebuie plătite ori oferite de consumator la cererea profesionistului;
 • r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
 • s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate pertinentă a conţinutului digital cu componentele hardware şi software despre care profesionistul deţine informaţii sau despre care se poate presupune în mod rezonabil că acesta deţine informaţii;
 • t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la o procedură extrajudiciară de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor, căreia i se supune profesionistul.

(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, contractelor de furnizare a energiei termice şi contractelor de furnizare a conţinuturilor digitale care nu sînt livrate pe un suport material.

(3) În cazul unei licitaţii deschise, informaţiile menţionate la alin.(1) lit.b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele echivalente ale licitantului.

(4) Informaţiile menţionate la alin.(1) lit.h), i) şi j) pot fi furnizate utilizînd instrucţiunile privind exercitarea dreptului de revocare a contractului prevăzute în anexa nr.7 la Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova. Se consideră că profesionistul a respectat cerinţele în materie de informare stabilite la alin.(1) lit.h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

(5) Informaţiile menţionate la alin.(1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul negociat în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decît în cazul în care părţile contractante convin altfel în mod expres.

(6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la taxele suplimentare sau alte costuri, conform alin.(1) lit.e), sau cu privire la costurile aferente returnării bunurilor, conform alin.(1) lit.i), consumatorul nu suportă respectivele taxe sau costuri.

(7) Informaţiile se prezintă în limba de stat, fără a exclude dreptul profesionistului de a le prezenta, suplimentar, şi în alte limbi de comunicare. La solicitarea consumatorului, profesionistul poate prezenta informaţiile într-o altă limbă decît limba de stat.

(8) Dacă o dispoziţie privind conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile, prevăzută de legislaţia privind comerţul electronic, contravine unei dispoziţii din prezenta secţiune, se aplică dispoziţiile prezentei secţiuni.

(9) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite de prezentul articol şi de art.1016 şi 1017 revine profesionistului.

Articolul 1020. Obligaţia de informare în cazul încheierii contractului prin intermediul mijloacelor electronice

(1) Dacă un contract urmează a fi încheiat prin intermediul mijloacelor electronice, profesionistul are obligaţia, înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta, să furnizeze o informaţie cu privire la următoarele:

 • a) paşii tehnici care trebuie urmaţi pentru a încheia contractul;
 • b) dacă profesionistul va genera un document care reprezintă contractul şi dacă documentul va fi accesibil;
 • c) mijloacele tehnice pentru identificarea şi corectarea erorilor comise la introducerea datelor înainte ca cealaltă parte să facă oferta sau să accepte oferta;
 • d) limbile în care poate fi încheiat contractul;
 • e) toate clauzele contractuale.

(2) Profesionistul trebuie să garanteze punerea la dispoziţie a clauzelor contractuale menţionate la alin.(1) lit.e) în formă textuală.

(3) Dacă profesionistul nu a îndeplinit obligaţia prevăzută la alin.(1) din prezentul articol şi, în asemenea circumstanţe, s-a încheiat un contract, consumatorul are dreptul de revocare a contractului, notificînd profesionistul în interiorul termenului specificat la art.1054.

(4) Profesionistul poartă răspundere faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(1).

(5) Clauzele care nu au fost negociate individual pot fi incluse prin una din următoarele metode:

 • a) clauzele sînt prezentate celeilalte părţi în formă textuală înainte ca acesteia să i se permită să încheie contractul, iar ea îşi dă consimţămîntul expres pentru aplicabilitatea clauzelor şi, în final, încheie contractul;
 • b) cealaltă parte este informată despre existenţa clauzelor şi i se acordă posibilitatea clar identificabilă să acceseze clauzele înainte de a i se permite încheierea contractului şi, în final, să încheie contractul.

Voucherelor

Faptul de a crea un cont pe Site și utiliza Voucherele implică aderarea și acceptarea deplină de către persoana fizică (sau juridică) a prezentelor condiții, ceea ce este expres recunoscut de Beneficiar, care renunță să invoce orice document contradictoriu, care ar fi inopozabil pentru SMARKETOO.